^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Informacija būsimiesiems gimnazistams

Būsimų gimnazistų pirmasis sutikimas su klasių vadovais ir gimnazijos administracija vyks
rugpjūčio 26 d. (ketvirtadienį) gimnazijos aktų salėje:

-        12 val. Ia ir Ib klasės;

-        13 val. Ic, Id ir Ie klasės.

pdf max  Būsimųjų pirmokų sąrašai  (atnaujinta 2021-07-30)

 • Naujai suformuotų klasių sąrašai bus skelbiami nuo liepos 26 d. gimnazijos skelbimų lentoje.
 • Informacija apie mokinius, priimtus į I gimnazijos klases, teikiama atvykus į gimnaziją bei telefonais: 8 656 66578 (raštinė), 8 656 66500 (dir. pavaduotoja ugdymui J.Ivanauskienė)
 • Informaciją pasitikslinti galėsite aukščiau nurodytais telefonais.
 • Mokymo(si) sutartį kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviesime sudaryti gimnazijos raštinėje rugpjūčio 17–30 dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Susipažinkite –sutarties tekstas - priedas Nr.1 
 • Kartu su mokymo(si) sutartimi tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) turės pasirašyti: informacinį pranešimą apie asmens duomenų tvarkymą, susipažinkite - priedas Nr. 3; sutikimą dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu, susipažinkite – priedas Nr. 4
 • Prašome susipažinti su Duomenų apsaugos taisyklėmis – priedas Nr. 2.
 • Būsimų gimnazistų pirmasis sutikimas su klasių vadovais ir gimnazijos administracija vyks rugpjūčio 26 d. 12 val. gimnazijos aktų salėje.
 • Mokslo metų pradžios šventė vyks gimnazijos kiemelyje 2021 m. rugsėjo 1 d. Tikslų šventės laiką skelbsime gimnazijos svetainėje.
 • Rugsėjo 1-3 dienomis I klasių gimnazistus kviesime į dienos stovyklą, kurioje galėsite artimiau susipažinti ir susidraugauti.
 • Visi gimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą (mėlynas švarkas su emblema). Mokyklinius švarkus, įsigyti galite UAB „Manovita“ Panevėžio filiale, Klaipėdos g. 36, Panevėžys, tel. 8 648991, https://www.uniformusiuvimas.lt/ . Dėl dėvėtų švarkų kreipkitės telefonu 8 656 66 522 (gimnazijos budėtoja).
 • Kviečiame susipažinti su siūlomu perskaityti literatūros kūrinių sąrašu, skirtu I gimnazijos klaseipdf

Sveikiname tapus mūsų bendruomenės nariais. Linkime gražios ir prasmingos vasaros. Iki susitikimo!

Bendrystės keliu

Pandemijos metu socialinių kontaktų apribojimas neabejotinai turėjo neigiamą poveikį mokinių bendruomeniškiems ryšiams vystytis ir plėtotis. Gimnazijos pirmokams, rudenį susirinkusiems iš įvairių miesto ir rajono mokyklų, karantinas trukdė geriau pažinti gimnaziją, mokytojus, susidraugauti su kitais gimnazistais. Be abejonės, tai atsiliepia ir mokymosi rezultatams, todėl Panevėžio „Minties“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja Danutė Anciukevičienė bei technologijų mokytoja Daiva Gronskienė jau tradiciniu tapusį ugdomųjų dalykų projektų pristatymą nusprendė rengti gyvai gamtoje. Beje, STEAM ugdymas, kurio narė yra ir „Minties“ gimnazija, rekomenduoja efektyvinti tarpdalykinę integraciją su gamtos ir technologijų mokslais, skatina kūrybiškai dirbti komandomis, tyrinėti, kartu pasidžiaugti pasiektais laimėjimais ir atradimais.

Jau minėtos gimnazijos mokytojos trumpalaikiams mokslo metų pabaigos individualiems projektams iškėlė tikslus, glaudžiai susijusius su sveiko gyvenimo būdo propagavimu, tvaraus gyvenimo idėjų skleidimu ir aplinkosauga, todėl jų pristatymui pasirinko Panevėžio kultūros ir poilsio parką. Pandeminiu laikotarpiu jis labai tiko. Sportinius ir orientacinius gebėjimus mokiniai parodė stacionarioje orientavimosi trasoje. Gimnazistams gana gerai sekėsi susidoroti su užduotimis, nes šiam projektui jie ruošėsi ir jėgas pirmiausia išbandė individualiai, į savo išmaniuosius įrenginius įdiegę Omaps mobiliąją programėlę. Dabar jie gyvai parodė, kaip moka orientuotis pagal fizinio ugdymo mokytojos pateiktą planą ir duotą žemėlapį. Pasak pedagogės Danutės Anciukevičienės, bet kokio amžiaus žmogui labai svarbu gebėti greitai orientuotis erdvėje, mokėti skaityti žemėlapį ir aktyviai leisti laisvalaikį, nes nuo to priklauso ne tik fizinė, bet ir psichinė žmogaus savijauta, o poreikį sportuoti reikia ugdyti nuo jaunų dienų.

Žygių ir iškylų gamtoje metu paprastai neapsieinama be maisto ir gėrimų, todėl technologijų projekto tikslas buvo pasimokyti tinkamai maitintis išvykų metu. Mokytoja Daiva Gronskienė rekomendavo valgius gaminti patiems, kad būtų išvengta nereikalingų priedų, didelio cukraus ir druskos kiekio, patarė kaip pasirinkti tinkamus produktus bei indus. Nepamirštos buvo ir tvarumo idėjos. Gimnazistai atsižvelgė į mokytojos rekomendacijas. Ant iškylų stalo puikavosi ne limonadas, o skanus ir šaltas šaltinio vanduo, juoda ruginė duona, sūris ir sūrio užtepėlės, sumuštiniai su lašiša bei valgiai su daržovėmis, vaisiais. Mokiniai vertino savo ir draugų pagamintus iškylų patiekalus pagal sveikumo ir naudingumo kriterijus, skonius bei savybes, skaičiavo energetinę vertę. Buvo išrinkti sveikiausi ir iškyloms gamtoje tinkamiausi valgiai.

Pasivaikščiojimo po parką metu ir tyrinėdami aplinką, gimnazistai atrado įdomią dešimties alksnių grupę, augančią mažame žemės plotelyje. Prie jų nebuvo jokio užrašo, todėl nutarė šią baltalksnių grupę laikyti žygio po Kultūros ir poilsio parką mažu atradimu. Buvo nuspręsta tokią gražią medžių šeimyną „pakrikštyti“. Iš pateiktų trijų variantų, ši baltalksnių grupė buvo pavadinta „Dešimtuko“ vardu.

Nevėžio upės apžvalgos aikštelėje gimnazistai atsakė į viktorinos „Mano upė“ klausimus - taip parodydami ir geografijos žinias.

Mokinių pasiekimai buvo įvertinti balais, patys aktyviausieji dalyviai paskatinti respublikinio projekto „Sveikatiada“ dovanomis ir Panevėžio apskrities Turizmo centro simboliniais suvenyrais.

Puiki fizinio ugdymo ir technologijų projekto dalyvių nuotaika tapo įrodymu, kad  buvo verta pristatyti savo pasiekimus ir individualius darbus gamtoje, vėl draugiškai pasikalbėti ir pajusti gyvą bendrystę ne tik su kitais mokiniais, mokytojais, bet ir supančia gamtine aplinka.

Rimalda Vitkevičienė

Nuotraukos Rimalda Vitkevičienė

 

Rašinių konkursas „Gyvybė – dovana, branginkime ją“ (2021)

gyvybe

Šiais laikais kalbėti apie tokią aktualią temą kaip gyvybė sudėtinga. Tačiau mūsų mokykla ryžosi. Ne veltui nuo 2020 m. sausio mėnesio mokykla yra STEAM tinklo narė. Jau šeštą kartą Panevėžio „Minties“ gimnazijoje vyko respublikinis rašinių konkursas „Gyvybė – dovana, branginkime ją“. Baigiamojo renginio dalyviai šį kartą susitiko per zoom platformą. Buvo patogu jame dalyvauti visiems rašiusiems mokiniams, mokytojams, svečiams: tereikėjo tik paspausti gautą nuorodą ir jau patenki į baigiamąjį renginį. O dalyvių sulaukėme iš įvairių Lietuvos regionų. Džiugu, kad yra mokyklų, kurios visada dalyvauja šiame konkurse. Tai Panevėžio „Vilties“ progimnazija, Kuršėnų L.Ivinskio gimnazija, Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazija, Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Kauno J. Grušo menų gimnazija. Iš viso į konkurso virtualią dėžutę įkrito 46 rašiniai. Tiek mokinių šiais metais pasiryžo kūrybiškai mąstyti apie gyvybės vertę ir trapumą, būtinybę ją saugoti.

Po kūrybinių minčių puokštės, po gimnazijos direktorės Ramutės Stasevičienės, Panevėžio miesto Švietimo skyriaus atstovių Minolės Petronytės-Kairienės bei Vilmos Bartašienės sveikinimų mokiniai turėjo galimybę susitikti su jauna rašytoja Neringa Tik. Daugiau negu prieš dešimt metų Neringa pirmuosius kūrinius parašė būdama mokinė „Prozos rudenėlio“ šventei, kuri tradicinė „Minties“ gimnazijoje. Neringa jauniesiems kūrėjams pasakojo apie save daug įdomių dalykų, patarė nebijoti, net nurodė, kur kreiptis, jei kuris mokinys sumanytų išleisti savo knygą, visi kartu mokėsi kurti pasaką. Mokytojai, kurie paskatino mokinius rašyti konkursui apie gyvybę ir konsultavo savo ugdytinius, turėjo galimybę virtualiai pakeliauti po Panevėžio miestą. Šios ekskursijos vadove tapo krašto šviesuolė, bibliotekininkė Albina Saladūnaitė. Ji supažindino su Panevėžio žmonėmis, kurie puoselėjo šio miesto kultūrą, jos gyvybingumą. Įdomiai ir emocingai Albina Saladūnaitė pasakojo apie Mariją Rusteikaitę, Juozą Zikarą, Kazimierą Paltaroką, Zaborskų šeimą, Joną Jablonskį, Salomėją Stakauskaitę ir, aišku, apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Savo ekskursiją užbaigė G.Petkevičaitės-Bitės žodžiais: „Mus gali išgelbėti tik dvasios šviesa“. Visi šie žmonės, anot lektorės, savo veikla ir skleidė tą dvasios šviesą.

padekos gkIr dabartiniais laikais mokiniai, kurie ryžosi kalbėti apie gyvybę, taip pat atveria kitiems savo dvasios šilumą. Tuo, anot vertinimo komisijos protokolo, labai išsiskyrė kai kurie darbai. Konkurso nugalėtoja tapo III klasės gimnazistė Milda Domarkaitė iš Plungės „Saulės“ gimnazijos, kūrybiškai ir novatoriškai atskleidusi gyvybės temą darbe „Žaidimas“, gimnazistę konsultavo mokytoja Ramutė Damulienė. Jautriai gyvybės temą atskleidė įvardinti 8-10 klasių mokiniai: Andrėja Artemanovskytė (Kauno J.Grušo menų gimnazija, mokytoja Jolanta Sereikienė), Kornelijus Villeruš (Kauno Jono Jablonskio gimnazija, mokytoja Kristina Bačiulienė), Eulalija Bitė Čivilytė (Panevėžio „Vilties“ progimnazija, mokytoja Audronė Tichanavičienė), Rugilė Lieliūtė (Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazija, mokytoja Asta Dzikevičienė), Kristina Kamarauskaitė (Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, mokytoja Gritana Tūzienė) bei „Minties“ gimnazistai Kristupas Dirsė, Tajus Magyla, Eva Marapolskaitė, Mindaugas Zelionka. XI-XII klasių grupėje buvo įvertinti savitai rašiusieji gyvybės tema šie gimnazistai: Meda Jonaitytė (Vilkaviškio r. Pilviškių ,,Santakos“ gimnazija, mokytoja Rasa Kvirevičienė), Agnė Malinauskaitė (Kauno rajono Akademijos VDU Ugnės Karvelis gimnazija, mokytoja Janina Kriščiūnienė ), Aistė Noreikaitė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, mokytoja Nijolė Lukšaitė), Gabija Jurkutė (Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, mokytoja Asta Mazūraitė), Adriana Levanaitė, (Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, mokytoja Dana Streckienė), Kamilė Čirbulėnaitė (Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Adelė Samulionienė), taip pat „Minties“ gimnazistės Karina Kaminskaitė ir Darija Valavičiūtė (mokytojos Eglė Noreikienė, Danguolė Smalinskienė, Emilija Gedraitienė). Visi konkursui atsiųsti darbai įdomūs, saviti, aktualūs, tad autoriai apdovanoti Padėkomis, o laureatai ir įvardinti skatinamieji – „Minties“ gimnazijos dovanėlėmis ir rėmėjų prizais. Gimnazija džiaugiasi Nacionalinio kraujo centro Panevėžio skyriaus, Panevėžio miesto Sveikatos biuro, Gamtos mokyklos, E. Mezginaitės viešosios bibliotekos, G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos, Panevėžio miesto Pedagogų švietimo centro – projekto idėjos partneriais. Renginį vedė „Minties“ gimnazistai ir mokytoja Emilija Gedraitienė. Ne kartą akcentuota mintis, kad šiandien kalbėti apie gyvybę labai sunku, bet ir svarbu. Gal rašymas padės ne vienam lengviau išgyventi šio karantino atskirtį, geriau pažinti ir atrasti save, gal nuves prie ateities svajonės, anot L. Brauno, „Padėkite kitiems pasiekti jų svajones ir jūs pasieksite savąsias.“

                                                                    Danguolė Smalinskienė, „Minties“ gimnazijos mokytoja
Nuotraukoje padėkomis džiaugiasi mintiečiai Nedas, Karina ir Karolina

Konkurso organizatoriai:
Panevėžio „Minties“ gimnazija
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Konkurso nuostatai ir priedai: word max

Abiturientams apie sveikatos draudimą

Baigiantis mokslo metams Panevėžio teritorinės ligonių kasos (Panevėžio TLK) „Minties“ gimnazijos abiturientams vedė netradicinę pamoką apie privalomąjį sveikatos draudimą (PSD). Nors baigiamųjų klasių mokiniams dabar sunkus metas – vyksta bandomieji egzaminai, ruošiamasi tikriesiems abitūros egzaminams – „Minties“ gimnazistai buvo aktyvūs susitikimo dalyviai, domėjosi, kodėl Lietuvos gyventojai, dirbdami ne vieną darbą, pavyzdžiui, įsidarbinę valdiškame darbe ir ūkininkaudami, turi mokėti dvigubą PSD įmoką, taip pat drąsiai įsijungė į nuotolinę viktoriną ir laimėjo net 7 prizines vietas.

Panevėžio TLK atstovai susitikimo dalyviams pristatė PSD sistemos esmę, principus, supažindino su Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto struktūra, pajamomis ir išlaidomis, paaiškino ligonių kasų veiklą, supažindino su šios institucijos misija ir vizija. Taip pat kalbėta apie PSD svarbą, šio draudimo teikiamas garantijas Lietuvoje ir užsienyje, draudimo galimybes mokiniams, studentams ir baigusiesiems mokyklas, Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK) reikalingumą ir kt.

psd

Abiturientams paaiškinta, kas ir kaip apmoka gyventojų sveikatos priežiūros paslaugas, kaip patys gyventojai ir valstybė prisideda prie PSD sistemos išlaikymo, kur slypi pavojai padaryti žalą PSDF biudžetui ir ką daryti, kad tų pavojų būtų išvengta.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė pasakojo apie valstybės lėšomis draudžiamų asmenų grupes, PSD nepertraukiamumo svarbą ir įmokas, mokinių ir studentų PSD detales, kaip galima pačiam elektroniniu būdu užsisakyti ESDK ar susiformuoti bei atsisiųsti ją pakeičiantį sertifikatą ir pan.

Skaityti daugiau...

Jaunimo festivalis „O mes kitokie“

kvietimas
 
 
Jaunimo festivalis „O mes kitokie“, skirtas sėkmingam gimnazijos ir kitų miesto bei šalies mokyklų bendradarbiavimui, pagrįstam aplinkosaugos, darnumo principais. Projekto tikslas – šviesti visuomenę gamtos tausojimo, darnaus vystymosi klausimais ir skatinti Panevėžio miesto bei šalies mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą aplinkosaugos srityje, išnaudojant patirtinio ugdymo(si) galimybes. 
Projekte kviečiami dalyvauti 8-11 klasių Lietuvos bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų ugdytiniai.

Pedagogai save ir savo komandą registruoja iki 2021 metų gegužės 14 dienos el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

pdf max  Projekto nuostatai.

Straipsnių peržiūrėjimai
1563828