^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Veiklos planavimas

  • Einamojo mėnesio planai skelbiami el. dienyne ir skelbimų lentoje.
  • 2016 m. Panevėžio „Minties“ gimnazija. Metinės veiklos planas word
2016-2018 metų strateginiai tikslai:
  1. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti individualios pažangos, tenkinant  ugdymo(si) ir būsimosios profesinės karjeros poreikius.
  2. Skatinti humanistinėmis vertybėmis grįsto bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprinti gimnazijos ryšius su partneriais.
  3. Kurti ugdymo  ir laisvalaikio kokybės  gerinimui reikalingas  edukacines aplinkas (erdves).
  4. Ugdyti mokinių pilietiškumą, tautiškumą ir pareigingumą.

 

 

 

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1034713