^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Projektinė veikla

Projektas matematikos pasiekimams gerinti

Panevėžio „Minties“ gimnazija kartu su keturiais partneriais įgyvendina projektą „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ (Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0055). Finansuojama iš Europos socialinio fondo: www.esinvesticijos.lt

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams savivaldaus mokymo (-si) modelį matematikos pamokose, siekiant pagerinti 10-os klasės mokinių matematikos mokymo (-si) pasiekimus.

Veiklos:
1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir konsultavimas.
2. Mokymo(si) modelio sukūrimas ir pritaikymas.
Projekto metu taikomas naujoviškas savivaldaus mokymo(si) modelis, pakoreguotas mokinių ugdymo planas, 10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis. Mokiniai tris savaites mokosi įprastai, o ketvirta savaitė skirta savivaldžiam mokymuisi. Mokiniams paruošiami užduočių paketai, o vaikai savarankiškai ieško sprendimų būdų, konsultuojasi su mokytojais, tarpusavyje, informacijos ieško kompiuterinėmis ar kitomis priemonėmis.

Vertinama individuali mokinių pažanga. Ugdymo pritaikymas prie kiekvieno vaiko poreikių, gebėjimų ir lūkesčių.

Siekiant kuo geriau įgyvendinti savivaldaus ugdymosi modelį, mokyklai nupirkti 7 moksliniai, išmanieji skaičiuotuvai, 5 planšetės, nešiojamas kompiuteris. Šios priemonės leidžia lengviau įgyvendinti projektą, nes mokiniai išmaniųjų skaičiuotuvų pagalba gali lengviau atlikti užduotis.

Projekte dalyvaujantiems mokytojams vyksta ekspertų konsultacijos, kaip geriau pritaikyti savivaldųjį mokymą(-si) mokykloje.

Šis pasiekimų gerinimo būdas pasirinktas, nes yra kūrybiškas, taikomas lankstus aplinkų naudojimas, mokymosi tikslų, uždavinių, tempo, būdo pasirinkimas, kuris įtakoja mokinių rezultatus.

Šiuo projektu siekiama pritaikyti naują patirtį organizuojant ir tobulinant ugdymą Panevėžio miesto gimnazijose ir Pasvalio rajono pagrindinėje mokykloje ir siekiant geresnių mokinių mokymo (si) pasiekimų.

 

partneriai

Tarptautinis projektas DofE

Apie DofE programą

DofE programa – tai asmeninio augimo programa atkeliavusi iš Edinburgo. Lietuvoje sėkmingai įgyvendinama nuo 2006 m. organizacijose dirbančiose su 14–24 metų jaunimu.

Panevėžio „Minties“ gimnazija tarptautinę programą „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) įgyvendina nuo 2019 m. Tikslas – kryptingai lavinti ir tobulinti įgūdžius, kurie yra svarbūs jaunimui ir sėkmingai ateities perspektyvai, skatinti rasti save naujose veiklose, apie kurias anksčiau net nėra pagalvoję, galbūt  išmokti to, kam paprastai nerasdavo laiko arba pagilinti žinias ten, kur sekasi sunkiau.

Nauda dalyviams

Įsitraukę DofE apdovanojimų programą jaunuoliai sau išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus, susiplanuoja sau naudingas ir įdomias veiklas ir laisvalaikiu tikslingai jų siekia. DofE programa suteikia galimybes veikti bet kokioje aplinkoje: namuose, mokykloje, jūsų pamėgtuose būreliuose, treniruotėse. DofE programa padeda įgyti įgūdžius, kurie yra gyvybiškai svarbūs jauniems žmonėms sprendžiant problemas ir pasiruošti įvairioms situacijoms ateityje. Problemų sprendimas, sprendimų priėmimas, bendravimas, gebėjimas planuoti laiką, dirbti komandoje ar individualiai, verslumo įgūdžiai – visa tai įgyjama dalyvaujant DofE programoje.

Programa turi  tris pagrindinius lygius (bronzos, sidabro ir aukso), kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Programos sertifikatas yra pripažįstamas Lietuvoje ir daugelyje pasaulio valstybių.

Mūsų gimnazijoje DofE programos vadovės Irina Dementjeva (anglų kalbos mokytoja) ir Daiva Gronskienė (technologijų mokytoja) koordinuoja įgūdžių bei savanorystės veiklas. Žygių programos daliai vadovauja DofE žygių vadovė – Vilija Andrijauskienė (gimnazijos socialinė pedagogė). Visų programos vadovų  tikslas yra padėti jauniems žmonėms tobulėti, siekti asmeninių pokyčių, įveikti sunkumus ir kliūtis.

Dalyvaujantys DofE programoje turi išskirtines galimybes

  • Susirasti naujų draugų ir bendraminčių;
  • Atrasti save naujose neišmėgintose veiklose;
  • Pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses;
  • Patirti nuotykių;
  • Įgyti drąsos ir pasitikėjimo savimi.

DofE programos apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą ir ryžtą veikti, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

DofE komanda „Minties“ gimnazijoje

- Programoje nuo 2019 metų dalyvauja 7 gimnazistai (2 užbaigė programą ir jau turi bronzos ženkliukus bei svarsto siekti sidabro).

- Kontaktai: DofE vadovai – Irina Dementjeva tel. 862060535, Daiva Gronskienė, tel. 8690141226, žygio vadovė – Vilija Andrijauskienė tel. 865666528.

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt

Plačiau apie programą Pasaulyje: www.intaward.org

Straipsnių peržiūrėjimai
1563824