^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologas

Gimnazijos psichologo veikla:

 • Individualus mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų konsultavimas dėl mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su mokytojais ar bendraamžiais sunkumų.
 • Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), Vaiko gerovės komisija, mokytojais bei kitais mokyklos specialistais siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų.
 • Individualių rekomendacijų mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti rengimas.
 • Psichologinių sunkumų prevencinių programų kūrimas ir įgyvendinimas gimnazijos bendruomenėje.
 • Aktualių psichologinių tyrimų inicijavimas ir rekomendacijų pagal gautas tyrimų išvadas rengimas.
 • Mokyklos bendruomenės psichologinis švietimas vaiko raidos psichologijos, socialinės ir pedagoginės psichologijos klausimais.

 

Specialieji pedagogai

Angelė Vabalienė (lietuvių kalba)

Tel. 8 684 52894
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kabinetas Nr. 55

Darbo laikas:
1.  8.30-14.00
2.  8.40-14.00
3.  7.30-13.15
4.  8.12-13.10
Pietų pertrauka: 11.30–12.00

Birutė Gilienė (matematika)

Tel. 8 680 43680
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kabinetas Nr. 5

Darbo laikas:
1.  8.00-13.00; 13.45-14.40
2.  7.40-13.00; 13.45-14.40
3.  10.40-14.40
4.  7.40-13.00; 13.45-15.00
Pietų pertrauka: 11.30–12.00

Specialiųjų pedagogų veikla:

 • dirba pamokų metu;
 • teikia SUP turintiems mokiniams ugdymo(si) pagalbą bendrojoje pamokoje kartu su mokytoju arba veda individualias, pogropines(2-4 mok.), grupines (5-10mok.) pamokas specialiojo pedagogo kabinete;
 • stebi ir vertina SUP turinčių mokinių veiklą;
 • dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • konsultuoja mokytojus dėl ugdymo turinio, mokymo priemonių, ugdymo būdų bei metodų pritaikymo SUP turintiems mokiniams;
 • konsultuoja specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese SUP turinčių mokinių ugdymo ir pažinimo klausimais;
 • dalyvauja gimnazijos VGK veikloje;
 • palaiko ryšius su PPT;
 • tvarko ir pildo darbo ir SUP turinčių mokinių dokumentus;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę SUP mokinių ugdymo, specialiosios pagalbos teikimo, bendravimo su SUP turinčiais mokiniais klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į SUP turinčius mokinius;
 • savo darbe laikosi konfidencialumo principų.

Socialinis pedagogas

Vilija Andrijauskienė

Socialinė pedagogė
8 656 66528
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kabinetas Nr. 8

Darbo laikas:
(tikslinama)

Socialinio pedagogo veikla:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
 • padeda tėvams ugdyti savo vaiką; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, nusikalstamumo prevenciją;
 • vykdo mokinių lankomumo ir vėlavimo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai mokyklą lankančiais ir vėluojančiais mokiniais;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;
 • atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Gimnaziste, gali kreiptis pagalbos į socialinį pedagogą:

 • jei patiri patyčias ir smurtą;
 • jei turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • jei turi  mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo problemų;
 • jei esi naujokas gimnazijoje ir tau kyla sunkumų;
 • jei nori sužinoti savo teises ir pareigas;
 • jei nori padėti draugui, kuris vartoja kvaišalus, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • jei reikalingas nemokamas maitinimas, nemokamas pavežėjimas į mokyklą;
 • jei nori bendradarbiauti, įgyvendinant gimnazijos prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones;
 • jei turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtume įgyvendinti gimnazijoje;
 • jei nežinai, kur kreiptis pagalbos (nukreipia pas specialistus).

Sveikatos priežiūra

Asta Malakauskienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Tel. 8 671 42897
Kabinetas Nr. 7

Darbo laikas:
1.  8.00-12.00
2.  8.00-12.00
3.  12.30-16.00
4.  8.00-12.00
5.  8.00-12.00
Pietų pertraukos nėra.

Veikla:

 • Pirmosios pagalbos teikimas ligos ar nelaimės atveju.
 • Sveikatinimo veiklos, metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Informacijos sklaida.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos, asmens higienos įgūdžius.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Gimnazijos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties, visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimų vertinimas.
 • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas.
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio pajėgumo grupes.
 • Informacijos rinkimas apie lėtines neinfekcines ligas, traumatizmo profilaktika, dantų ėduonies profilaktika.
 • Bendradarbiavimas su gimnazijos bendruomene, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos specialistais.

Bendradarbiaujame: Visuomenės sveikatos biuras: http://www.panevezysvsb.lt/

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1563800