^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Gimnazijos skautai


Išvyka į Anykščius

2018-11-17 skautų draugovės „Gabija“ patyrę skautai išvyko pasižvalgyti po Anykščių kraštą. Visų pirma vykome į Arklio muziejų, edukacinę pamokėlę „Duonelė kasdieninė“. Išklausę kokia brangi duona buvo XX a. ir kokios buvo tradicijos, patys susiformavome savo kepaliukus ir pašovėme jas į krosnį. Kad duonos kepimo laikas greičiau praeitų,aplankėme  muziejų. Ten išgirdome įdomių faktų apie arklius. Gavę savo šviežius, dar šiltus kepaliukus, visi sėdome į autobusą ir išlėkėm pramogauti į kartodromą. Linksmai pasivažinėję,buvome pilni įspūdžių, kurių neužgožė net sušalusios rankos. Paskutinė stotelė buvo „Šeimyniškėlių“ piliakalnio istorinis kompleksas. Apvaikščioję bokštus ir susipažinę su istorija,vaišinomės šilta arbata. Dar truputį papramogavę, pašaudę su lankais, paieškoję lobių, pažaidę senovinių stalo žaidimų, išvažiavome namo. Nors oras ir nebuvo draugiškas, tačiau tai nesutrukdė smagiai praleisti laiko.

Patyr. sk. Kristina Ščerbinskaitė, IIc


Išvyka į Trakus

2018-10-13. Saulėtą  šeštadienį mūsų gimnazijos „Gabijos“ draugovės skautai išvyko į Trakus. Kelionė prasidėjo ramiai ir susimąsčius, nes ši diena buvo mūsų sesės Gražinos mirties metinių diena. Prisiminėme ją, jos pasakojimus ir pamokymus, o nuvykę į Raguvos kapines padėjome gėlių ir uždegėme žvakeles. Sugūžėję į autobusą skubėjome į Trakus.Kelionė autobusu buvo labai smagi ir laikas prabėgo labai greitai.Atvykęįsenąją Trakųkibininę, susipažinome su kibinų gaminimo būdu ir patys pagaminome po kibiną. Jų gaminimas buvo smagus ir labai greitas. Laimingi ir su puikia nuotaika juos valgėme ir šnekučiavomės. Pasižvalgę po miestą, ėjome į nuostabią Trakų pilį. Mus lydėjo puikus oras, nuostabūs rudens peizažai. Dienaėjo į pabaigą, tad reikėjo keliauti namo. Grįždami aplankėme „Angelų slėnį“. Turiningai ir prasmingai praleidome laiką būryje savo bendraminčių.

Agnė Pašakarnytė, IIb


Skautų rudens stovykla  „Nepaskutinė daina“

Mes „Gabijos“ draugovės skautai labai laukėme rudens stovyklos. Ji kažkiek skiriasi nuo vasaros stovyklos. Rudenį orai kitokie ir išbandymai tavęs laukia nežinai kokie.  Tačiau šis ruduo padovanojo mums gerą orą, išbandymus įveikėme, apturėjome nuostabiausią laiką draugų būryje....

 

 

Skautų draugovės veikla 2018-2019 m.m. ↑


Stovykla „Gegužinės vakaras“

Karštą gegužės 25 dieną, susikrovę visus reikiamus daiktus, su gera nuotaika „Gabijos“ draugovė išvyko į stovyklą. Nors buvo karšta važiuoti autobusu, bet mes tą karštį įveikėm ir atvažiavome į mišką. Suskubome rengti stovyklavietę: statėmės palapines, kūrėme laužavietę, statėmės suoliukus ir t.t. Įsikūrę stovyklavietę dalyvavome kaimo bendruomenės surengtame renginyje „Gegužinėse pamaldos“. Buvo malonu klausytis giesmių, dainų o ir pamatyti taip gražiai senoje ūkininkų sodyboje ties senutės klėties durimis iš berželių yra nupintas ir išpuoštas altorius. Vakare mes žaidėme, kepėme dešreles ir zefyrus, gulėjome palapinėse, buvome lauke nors ir mus labai kandžiojo uodai. Linksminomės iki kol pavargome ir tada nuėjome miegoti. Išaušus rytui mokėmės įvairių skautiškų dalykų, atlikom užduotis, žaidėme pažinimo ir komandinius žaidimus. Man tai buvo pirmoji stovykla, kuri paliko labai gerą įspūdį, tad su nekantrumu laukiu ir vasaros stovyklos!

Agnė Pašakarnytė, Ib


Respublikinė skautų pavasario šventė

2018 04 21 vykome į Vilniuje vykusią skautų pavasario šventę „Šok, Jurgi, šok!“, skirtą Lietuvos skautų globėjui Šv. Jurgiui atminti. Nors „Gabijos“ draugovė išvyko anksti ryte, visi buvome puikiai nusiteikę. Mums atvykus, prie seimo rūmų buvome išrikiuoti šventinei eisenai. Joje dalyvavo visi Lietuvos skautijos bei Lietuvos skautų sąjungos atstovai. Buvo didelė garbė žygiuoti milžiniškoje tvarkingai „skautiškai” sulygiuotoje kolonoje lydint Lietuvos kariuomenės orkestrui. Aplinkiniai miesto gyventojai ir svečiai mums plojo, mojavo, mus fotografavo. Eisenos finišas buvo Katedros aikštėje, kurioje buvo ir bendra rikiuotė. Visiems kraštams atidavus raportus, jau draugovėmis dalyvavome orientaciniame žaidime. Mums tai buvo didelis iššūkis! Esame panevėžiečiai  ir ne kiekvienas gerai orientavomės Vilniuje. Kad  ir kaip buvo klaidu, „Gabijos“  draugovė vieningai ieškojo įvairių punktų, o juose atliko užduotis. Šventę vainikavo skautų šimtmečiui skirtas koncertas kurio metu skambėjo „Poliarizuoti stiklai“, „Baltasis kiras”, „Black biceps”, „5 Maironio pirštai”. Kadangi oras visą dieną ypatingai lepino, vakarop pradėjęs lyti lietus nuotaikos niekam nesugadino. Visi namo išvykome geros nuotaikos bei su puikiais prisiminimais!

Edgaras Tumelis, IVb


Lietuvai ir man

Kovo 10 dieną „Gabijos“ draugovės skautai leidosi į žygį skirtą paminėti Lietuvai. Jog diena būtų visapusiškai pelninga, ją pradėjome Laisvės aikštėje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui skirtu estafetiniu bėgimu už Lietuvą. Žvalūs ir ryžtingi patraukėme į kelią. Oras buvo ne itin puikus, tačiau žygio metu dainavome, dalinomės linksmais prisiminimais, vis prisimindami skautiškus papročius ir jų istoriją. Žygis buvo ypatingai svarbus kandidatams į patyrusius skautus. Pasiekę kelionės tikslą susibūrėme į liaudišką trobą ir pasišildėme karšta mėtų arbata. Tuomet išaušo garbingas metas, kuomet su įžodžiu ir meile širdyje, draugovės būrį papildė nemažuma patyrusių skautų. Šiek tiek sušalę, bet laimingi patraukėme namų link. Džiaugiamės tapę patyrusiais „Gabijos“ draugovės skautais.

Silvija Jakutytė, Ic


100 startų Lietuvai

Mūsų gimnazijoje prasidėjo šventinė Lietuvos šimtmečio sutikimo savaitė, kurios renginiuose aktyvūs buvo ir gimnazijos skautai. „Gabijos“ draugovės skautų uždegtas laužas davė startą, o į dangų paleisti balandžiai sveikino Lietuvą...

O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,

Jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?

Visas viliojančiai nežinomas žemes

Mums reiks atrast, apšviesyi ir sušildyt...


 100 klausimų apie Lietuvos šimtmetį

Akimirkos iš Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kartu su istoriku J. Brazausku organizuotame protų mūšyje skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.


Laisvės gynėjų diena

Šaltą ir saulėtą sausio 13 - osios dienos rytą Panevėžio „Minties“ gimnazijos skautai dalyvavo Lietuvos valstybės vėliavos pakėlime, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti.


Betliejaus taikos ugnis

Betliejaus taikos ugnis - taika, keliaujanti per pasaulį. Tai simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Gimnazijos „Gabijos“ draugovės skautai šia ugnele dalijosi ne tik gimnazijoje, bet ir miesto bendruomenėje.


Skaistakalnio tunto išvyka į Kauną „Mes šimtmečio vaikai“

Tai buvo viena smagiausių išvykų mano gyvenime. Aplankėme buvusią Lietuvos prezidentūrą, kurioje mums buvo paskaita, o vėliau ir diskusijos apie tų laikų ir dabartinę romantiką. Turėjome galimybę palyginti ją ir padaryti išvadas. Galiausiai grupelėse rašėme romantiškus laiškus savo mylimosioms, kuriuos paskaitę daug juokėmės. Vėliau visa „Gabijos“ draugovė vyko į lazerių erdvę "KA-Ringas". Ten turėjome išskirtinai aktyvias pramogas. Vėl susiskirstę grupelės kariavome vieni prieš kitus. Lazeriai - visiems buvo naujiena, tad buvo lygios galimybės pasireikšti visiems. Už puikų žaidimą gavome galimybę ten apsilankyti dar kartą. Gavome ir laisvo laiko, kurį panaudojome turininkai ir su keleta brolių bei sesių aplankėme ugnies deivės Gabijos statulą. Tai buvo nepakartojama ekskursija, kuri paliko mums neišdildomą įspūdį visam gyvenimui.

Edgaras Tumelis, IVb


Šeimos rytmetis „Minties“ gimnazijoje

Vėlyvo rudens rytą mūsų uždarame gimnazijos kieme liepsnojo laužas, kvepėjo arbata, skambėjo gitara, taip užsukti į renginius kvietė skautai… Kas vyko? Taip buvo pasitinkami gimnazijos rytmečio dalyviai – mūsų ir ne mūsų bendruomenės nariai.


Rudens stovykla „Zikaro beieškant“

Spalio 27-28 dienomis Paįstryje vyko Panevėžio krašto skautų rudens stovykla „Zikaro beieškant“, kurioje noriai dalyvavome ir mes. Jaukiai įsikūrę bei sutikę kitus skautus stovyklos atidarymo rikiuotėje, ėjome vakarieniauti. Sočiai pavalgę pasiskirstėme į grupes ir pradėjome veiklą. Vykdant septynias užduotis linksmai šokome, piešėme, sportavome, mąstėme, dainavome, mokėmės ir netgi lipdėme. Organizatorių sugalvotos užduotys buvo ne tik linksmos, bet ir naudingos. Įgavę įgūdžių ir patirties, išvargę palinkėjome labos naktiems ir ėjome ilsėtis. Po pusryčių ir žvalios mankštos, sukaupę visas jėgas, leidomės į orientacines žaidynes. Užduotys reikalavo žinių bei ištvermės. Nors ir grįžome permirkę ir sušalę, bet laimingi - skautams blogo oro nėra! Sušilę suskaičiavome gautus „pinigėlius“ (orientacinių prizas), vykome juos išleisti į aukcioną. Pavargę, bet kupini pašėlusių nuotykių ir patirties, atsisveikinome su stovykla ir vykome namo.

Silvija Jakutytė, Ic

Kristina Ščerbinskaitė, Ic


Vyšniniai kankorežiai '17 

Spalio 7-8 dienomis vyko kasmetinis patyrusių skautų žygis „Vyšniniai kankorėžiai `17“, organizuojamas Simono Daukanto skautų vyčių. Žygis prasidėjo nuo Paliūniškio pagrindinės mokyklos, nuo kurios keliavome į mūsų nakvynės vietą. Žygio esmė buvo aplankyti partizaniniam judėjimui svarbias vietas Žaliojoje girioje. Kaip įprasta, miegojome lapinėse, kurias patys pasistatėme, tačiau šiemet sulaukėme naujovės – lapinė buvo ne bendra, o kiekviena grupelė turėjo statytis atskiras. Vakarą praleidome prie laužo dainuodami ir kalbėdami apie rezistenciją Lietuvoje bei Panevėžio krašte, broliai ir sesės pasakojo istorijas, išgirstas iš prosenelių ar senelių lūpų apie šį svarbų Lietuvai judėjimą. Rytas buvo lietingas ir šaltas, tačiau jį praskaidrino broliai vyčiai, kurių gretas papildė broliai Teodoras ir Ignas. Hip valio naujiems vyčiams!!!


Skautai Panevėžio miesto gimtadienio eisenoje


Skautų vasaros stovykla „5 riešutėliai skautui“

2017 m. birželio 13–17 dienomis mūsų gimnazijos skautai dalyvavo vasaros stovykloje „5 riešutėliai skautui“ Mums atvykus, mus maloniai pasitiko stovyklos vadovai, kurių nuotaika buvo neapsakomai gera. Įkūriant pastovyklę, mus užklupo lietus, tačiau jis nesugadino mums nuotaikos, o tik paskatino greičiau viską atlikti. Nejučiomis atėjo laikas eiti į atidarymo rikiuotę. Po jos veikla tęsėsi toliau – ruošėme vakarienę, susipažinome su kitais skautais. Nors oras mūsų ir nelepino,  visų nuotaikos  buvo labai geros, nes stovykla buvo pilna įvairiausios veiklos. Jaunesnieji skautai turėjo galimybę tobulinti savo sugebėjimus pasirinktuose kursuose (virėjo, laužavedžio, keramiko ir, žinoma, gamtos draugo). Skautai ir patyrę skautai savo įgūdžius rodė išlikimo ir pionerijos specialybėse. Vakarus leisdavome prie laužo su skautiškomis dainomis ir žaidimais. Viena stovyklos diena buvo paskirta žygiams - mažieji ėjo visai netoli, kad nepavargtų jų mažos kojelės, o vyresnieji ėjo daug ir su tikslu - žygio pabaigoje skautai tapo patyrusiais skautais. Juos pasitikome įsikūrę miške, kuriame nakvojome po tentu. Tai buvo jų pirmasis iššūkis. Kitą dieną vyko naujų „vyšniukų“ krikštynos. Stovykloje dienos ėjo taip greitai, kad net nepastebėjome, kad jau laikas keliauti namo. Išardę palapines, susidėję daiktus ir sutvarkę savo pastovyklės teritoriją, išvykome namo. Stovykloje įgavome daug naujų įgūdžių, kurie pravers ateityje ne tik skautaujant, bet ir gyvenime. Ačiū vadovams už kantrybę ir šaunią stovyklą.

Gabrielė Kasparavičiūtė, IVb


Skautų draugovės veikla 2017-2018 m.m. ↑

Skautų draugovės veikla 2016-2017 m.m.

 

Straipsnių peržiūrėjimai
945857