^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Gimnazijos skautai

 

 

 


Miesto šventė


 (Ne)pjAUK 19


Birželio 14-oji Gedulo ir vilties diena


Gegužinės vakaras

 Gegužės 31 Birželio 1 dienomis vykome į Pavašuokiu kaimą į jau tapusiu tradicija renginį „ Mojavą“, kur senovinėje kaimo sodyboje prie žolynais išpuoštos klėtelės vyksta gegužinės pamaldos, po to piemenų žaidimai, klojimo spektaklis ir gegužinė su liaudiškomis dainomis. Mes skautai įsikūriamenetoli sodybos miške, dalyvaujame renginyje ir aišku vykdome savo skautišką veiklą. Šį kartą oras buvo nepalankus, nuvažiavus mus užklupo lietus, tačiau įsikūrėme stovyklavietę ir užsikūrėme laužą. Kadangi labai stipriai lyjo tai nuotaika pradžioje nebuvo labai gera, bet skautas ištvermingas. Laužas džiovino permirkusius drabužius, šilta arbata kūną, dainos kėlė nuotaiką. Mūsų laukė neeilinė naktis.Kol mažesnieji miegojoketuri „Gabijos“ draugovės skautai davė patyrusio skauto įžodį. Lietus tamsioje miško glūdumoje buvo nereikšmingas. Didžiausią reikšmę turėjo prie trispalvės vėliavos ištarti įžodžio žodžiai. Rytas mus pasitiko saulėtas ir šiltas. Pasigaminome pusryčius, padėjome prieš saulutę džiovinti palapines ir nėrėme į veiklas.Užduotys, įvairūs žaidimai, konkursas ir kiti dalykai pavyko puikiai. Nepastebėjome kaip prabėgo laikas ir mūsų vežti namo atskubėjo autobusas. Visi džiaugiamės kad mūsų dar laukia ilgoji vasaros stovykla.

Agnė Pašakarnytė, IIb


 Mažasis princas skautų planetoje

 Gegužės 10-12 dienomis vykome į Panevėžio krašto skautų sezono atidarymo stovyklą „Mažasis princas skautų planetoje“. Ir vėl miške įsirengėme stovyklavietę, su daina žygiavome į rikiuotę, gaminome maistą ir smagiai leidome laiką su draugais prie laužo. Šeštadienį mūsų laukė įvairios veiklas pastovyklėse: mokėmės rikiuotės pratimų, dainų ir kitų skautiškų dalykų. Po pietų turėjome linksmą popietę su užsieniečiais skautais: žaidėme žaidimus, pasakojo jie apie savo patirtį čia Lietuvoje. Puikus oras, atbudusi gamta, nauji draugai, įgyta nauja patirtis... Smagiai ir prasmingai praleistas laikas... Laukiame kitų susitikimų!

Agnė Pašakarnytė, IIb


Skautų pavasario šventė „Kur Jurgis ten ir Barkus“

 Balandžio 27 dieną Jurbarke vyko respublikinė 20-toji skautų pavasario šventė. Su puikia nuotaika iškeliavome į Jurbarką ir mes, „Gabijos“ draugovės skautai. Prisiregistravę, pasiėmę sausą maisto davinį, susikrovę kuprines, žygiavome miesto gatvėmis skanduodami skautiškus šūkius. Mūsų buvo 1500, tiek skautų Jurbarkas dar nebuvo matęs. Eisenoje buvo labai karšta, saulutė kepino lyg karštą vasaros dieną, bet skautai ištvermingi, atžygiavome į rikiuotės aikštę. Po šventinės rikiuotės ir ehumeninių pamaldų laukė veiklos pagal amžiaus grupes. Mūsų laukė patyrusiems skautams paruošta programa. Pradėjome nuo gimnazijos teatro studijos „Vaivorykštė“ pastatyto spektaklio „Pykšt, pokšt tu negyvas“, po to keliavome į biblioteką atlikti užduočių. Skirstėmes į komandas. Su savo komanda keliavome į konferenciją „E-skautas“ kur linksmai praleidome laiką su dainininku Jurgiu Didžiuliu. Vėliau ėjome palikti savo žymą Jurbarkui. Į specialias vietas dėjome cementą ir akmenukus, kuriuos atsivežėme iš Panevėžio, gaminome skautišką simbolį ir sukūrėme legendą Vakare skanavome skautiškos košės, klausėmės koncerto, bendravome su draugais. Nors buvome labai pavargę ir nualinti karščio, džiaugiamės išvyka nes patyrėme daug įvairių įspūdžių ir įgijome patirties.

 Agnė Pašakarnytė, 2b 


„Bakutės“ draugovei 20 metų

 Šiais metais Naujamiesčio skautams 20 metų. „Bakutės“ vardo draugovę prieš 20 metų įkūrė ir lyg šiol vadovauja vadovė Rita Liaugaudienė. Savo bičiulių pasveikinti su gimtadieniu vykome ir mes „Gabijos“draugovės skautai. Lipdėm, klijavom, ruošėme dovanas ir išvykome į Naujamiestį. Mus pasitiko ne tik linksmai nusiteikę šeimininkai, bet ir jų pasveikinti atvykę Panevėžio krašto skautai. Po įspūdingos šventinės rikiuotės kibom į darbus. Nuotaikingai darbavomės pasidaliję pagal amžiaus grupes. Vakarienės metu valgėme didžiulį skautišką tortą, paleidome į dangų žibintus, dainavome, šokome, žaidėme žaidimus.   Kitą rytą mus aplankė kariškiai. Turėjome galimybę pamatyti daugybę ginklų, juos liesti ir kai kuriuos netgi išbandyti. Galėjome pasivaržyti estafetėse, išbandyti savo jėgas ir galimybes. Linksmai ir nuotaikingai prabėgo gimtadienio šventė. Palinkėję sulaukti dar ne vieno jubiliejaus, nuotaikingai praleidę šventę, puikiai nusiteikę grįžome namo.

 Deimantė Tukalytė, IIb


„Tėtės gimtadienis“

 Vasario 23-24 dienomis Vilktupio stovyklavietėje vyko skautų renginys pavadinimu „Tėtės gimtadienis“. Taip Panevėžio skautai paminėjo skautų įkūrėjo lordo Baden Powelio gimtadienį. Atvykusius iš pat ryto pasitiko dūmų kvapas, sklindantis iš kūrenamų karinių palapinių. Po rikiuotės visi ėmės veiklos savo amžiaus grupėje. Patyrę skautai grupėse kūrė budėtojo lauželius, vėliau vyko diskusijos ir debatai įvairiais klausimais. O kokie skanūs ant laužo virti pietūs! O po pietų, tai koks gi gimtadienis be skanstų? Tad kiekviena amžiaus grupės kepė įvairius skanėstus. Mes, patyrę skautai, kepėme pyragaičius apelsinuose. Vakarą smagiai leidome prie skautiško laužo. Įpatinga laukė naktis, nes trys mūsų draugovės sesės naktį miške davė patyrusio skauto įžodį.. Kaip kas vyko mes galime tik spėlioti nes tai žino tik tie kas buvo toje ceremonijoje, kas neturi kaklaraiščio, tam tai yra paslaptis. Naktis praėjo puikiai. Visai nešalta žiemą kariškoj palapinėj su nuostabiais draugais.

                                                                                                                                                               Agnė Pašakarnytė, IIb


Kovo 11-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.


Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

 Lietuvos gimtadienio šventę šventė ir mūsų gimnazijos skautai. Savo sveikinimu pasveikino gimnazistus bei mokytojus. Po to kartu su miesto bendruomene Laisvės aikštėje pakėlė trispalvę vėliavą.


 Betliejaus ugnis

Gruodžio 18 d. Lenkijos - Lietuvos pasienyje, Slobodkos miestelio pagrindinėje mokykloje tiesiai iš Lenkijos skautų rankų Lietuvos skautai iškilmingai perėmė Betliejaus taikos ugnį. Iš ten skautų rankose automobiliais ugnelė iškeliavo į Lietuvos miestus ir miestelius. Iš Lietuvos Betliejaus taikos ugnis keliaus traukiniu link Klaipėdos ir Turmanto, kur bus perduota mūsų broliams latviams. Betliejaus taikos ugnis – tai simbolinė akcija, kurios metu dalijamasi taika ir bendryste. Ši akcija buvo inicijuota 1986 m. Austrijoje ir kasmet ypač pasižymėjęs vaikas iš Austrijos keliauja į Palestiną ir Betliejuje uždega žvakę, kuri lėktuvu, specialioje kapsulėje, transportuojama į Vieną, o iš ten – sklinda po visą Europą, iš valstybės į valstybę. Šią Betliejaus Taikos Ugnies nešimo užduotį visose šalyse atlieka tų valstybių skautai. Mes, mūsų gimnazijos skautai, taip pat prisijungiame prie šios pasaulinės akcijos ir kviečiame ir visus jus pasidalinti šviesos ir bendrystės ugnimi.


Stovykla „MES ŠVĘSIM KALĖDAS KARTU“

Programa (2018-12-07–08 d.)

17.00-18.00 Registracija
18.00-18.30 Rikiuotė
18.30-19.30 Emblemos gamyba
19.30-21.30 Veiklos pagal amžiaus grupes
Jaunesnieji skautai – skiltininkų mokymai teatro salė (broliaivyčiai)
Skautai – skautorama
I punktas – virėjai, 28 kab. (vadovė: Jūratė. Patyr. sk. Kristina ir Silvija)
II punktas – kliūčių ruožas, sporto salė (patyr. sk. Deimantas)
III punktas – laužavedyba, I aukšto trikampis (vadovas: Kęstutis)
IV punktas – kalėdų burtai,   22 kab. (vadovas: Vladas)
Patyrę skautai – naujos tarybos rinkimai 38 kab. kino klasė (patyr.sk. Gabrielė)
Kandidatai į patyr.sk. – programa su broliais vyčiais 39 kab.
21.30-22.00 Vakarienė
22.00-23.00 Protmūšis, aktų salė (patyr. sk. Deimantas, vadovė Jūratė B.)
23.00-24.00 Patyr.sk. taryba. Apdovanojimai
24.00- 02.00 Karaokės vakaras. Diskoteka, aktų salė (patyr. sk. Deimantas) Veiks kino klasė.
08.30- Keliamės, tvarkomės, pusryčiai, informacija.
10.00-11.00 Draugovės ruošia kalėdinius sveikinimus (daina, šokis, vaidinimas ir t.t.)
11.00-11.45 Sveikinimai, aktų salė
11.45- uždarymo rikiuotė


Išvyka į Anykščius

2018-11-17 skautų draugovės „Gabija“ patyrę skautai išvyko pasižvalgyti po Anykščių kraštą. Visų pirma vykome į Arklio muziejų, edukacinę pamokėlę „Duonelė kasdieninė“. Išklausę kokia brangi duona buvo XX a. ir kokios buvo tradicijos, patys susiformavome savo kepaliukus ir pašovėme jas į krosnį. Kad duonos kepimo laikas greičiau praeitų,aplankėme  muziejų. Ten išgirdome įdomių faktų apie arklius. Gavę savo šviežius, dar šiltus kepaliukus, visi sėdome į autobusą ir išlėkėm pramogauti į kartodromą. Linksmai pasivažinėję,buvome pilni įspūdžių, kurių neužgožė net sušalusios rankos. Paskutinė stotelė buvo „Šeimyniškėlių“ piliakalnio istorinis kompleksas. Apvaikščioję bokštus ir susipažinę su istorija,vaišinomės šilta arbata. Dar truputį papramogavę, pašaudę su lankais, paieškoję lobių, pažaidę senovinių stalo žaidimų, išvažiavome namo. Nors oras ir nebuvo draugiškas, tačiau tai nesutrukdė smagiai praleisti laiko.

. Kristina Ščerbinskaitė, IIc


Išvyka į Trakus

2018-10-13. Saulėtą  šeštadienį mūsų gimnazijos „Gabijos“ draugovės skautai išvyko į Trakus. Kelionė prasidėjo ramiai ir susimąsčius, nes ši diena buvo mūsų sesės Gražinos mirties metinių diena. Prisiminėme ją, jos pasakojimus ir pamokymus, o nuvykę į Raguvos kapines padėjome gėlių ir uždegėme žvakeles. Sugūžėję į autobusą skubėjome į Trakus.Kelionė autobusu buvo labai smagi ir laikas prabėgo labai greitai.Atvykęįsenąją Trakųkibininę, susipažinome su kibinų gaminimo būdu ir patys pagaminome po kibiną. Jų gaminimas buvo smagus ir labai greitas. Laimingi ir su puikia nuotaika juos valgėme ir šnekučiavomės. Pasižvalgę po miestą, ėjome į nuostabią Trakų pilį. Mus lydėjo puikus oras, nuostabūs rudens peizažai. Dienaėjo į pabaigą, tad reikėjo keliauti namo. Grįždami aplankėme „Angelų slėnį“. Turiningai ir prasmingai praleidome laiką būryje savo bendraminčių.

Agnė Pašakarnytė, IIb


Skautų rudens stovykla  „Nepaskutinė daina“

Mes „Gabijos“ draugovės skautai labai laukėme rudens stovyklos. Ji kažkiek skiriasi nuo vasaros stovyklos. Rudenį orai kitokie ir išbandymai tavęs laukia nežinai kokie.  Tačiau šis ruduo padovanojo mums gerą orą, išbandymus įveikėme, apturėjome nuostabiausią laiką draugų būryje....

 

 

Skautų draugovės veikla 2018-2019 m.m. ↑


Stovykla „Gegužinės vakaras“

Karštą gegužės 25 dieną, susikrovę visus reikiamus daiktus, su gera nuotaika „Gabijos“ draugovė išvyko į stovyklą. Nors buvo karšta važiuoti autobusu, bet mes tą karštį įveikėm ir atvažiavome į mišką. Suskubome rengti stovyklavietę: statėmės palapines, kūrėme laužavietę, statėmės suoliukus ir t.t. Įsikūrę stovyklavietę dalyvavome kaimo bendruomenės surengtame renginyje „Gegužinėse pamaldos“. Buvo malonu klausytis giesmių, dainų o ir pamatyti taip gražiai senoje ūkininkų sodyboje ties senutės klėties durimis iš berželių yra nupintas ir išpuoštas altorius. Vakare mes žaidėme, kepėme dešreles ir zefyrus, gulėjome palapinėse, buvome lauke nors ir mus labai kandžiojo uodai. Linksminomės iki kol pavargome ir tada nuėjome miegoti. Išaušus rytui mokėmės įvairių skautiškų dalykų, atlikom užduotis, žaidėme pažinimo ir komandinius žaidimus. Man tai buvo pirmoji stovykla, kuri paliko labai gerą įspūdį, tad su nekantrumu laukiu ir vasaros stovyklos!

Agnė Pašakarnytė, Ib


Respublikinė skautų pavasario šventė

2018 04 21 vykome į Vilniuje vykusią skautų pavasario šventę „Šok, Jurgi, šok!“, skirtą Lietuvos skautų globėjui Šv. Jurgiui atminti. Nors „Gabijos“ draugovė išvyko anksti ryte, visi buvome puikiai nusiteikę. Mums atvykus, prie seimo rūmų buvome išrikiuoti šventinei eisenai. Joje dalyvavo visi Lietuvos skautijos bei Lietuvos skautų sąjungos atstovai. Buvo didelė garbė žygiuoti milžiniškoje tvarkingai „skautiškai” sulygiuotoje kolonoje lydint Lietuvos kariuomenės orkestrui. Aplinkiniai miesto gyventojai ir svečiai mums plojo, mojavo, mus fotografavo. Eisenos finišas buvo Katedros aikštėje, kurioje buvo ir bendra rikiuotė. Visiems kraštams atidavus raportus, jau draugovėmis dalyvavome orientaciniame žaidime. Mums tai buvo didelis iššūkis! Esame panevėžiečiai  ir ne kiekvienas gerai orientavomės Vilniuje. Kad  ir kaip buvo klaidu, „Gabijos“  draugovė vieningai ieškojo įvairių punktų, o juose atliko užduotis. Šventę vainikavo skautų šimtmečiui skirtas koncertas kurio metu skambėjo „Poliarizuoti stiklai“, „Baltasis kiras”, „Black biceps”, „5 Maironio pirštai”. Kadangi oras visą dieną ypatingai lepino, vakarop pradėjęs lyti lietus nuotaikos niekam nesugadino. Visi namo išvykome geros nuotaikos bei su puikiais prisiminimais!

Edgaras Tumelis, IVb


Lietuvai ir man

Kovo 10 dieną „Gabijos“ draugovės skautai leidosi į žygį skirtą paminėti Lietuvai. Jog diena būtų visapusiškai pelninga, ją pradėjome Laisvės aikštėje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui skirtu estafetiniu bėgimu už Lietuvą. Žvalūs ir ryžtingi patraukėme į kelią. Oras buvo ne itin puikus, tačiau žygio metu dainavome, dalinomės linksmais prisiminimais, vis prisimindami skautiškus papročius ir jų istoriją. Žygis buvo ypatingai svarbus kandidatams į patyrusius skautus. Pasiekę kelionės tikslą susibūrėme į liaudišką trobą ir pasišildėme karšta mėtų arbata. Tuomet išaušo garbingas metas, kuomet su įžodžiu ir meile širdyje, draugovės būrį papildė nemažuma patyrusių skautų. Šiek tiek sušalę, bet laimingi patraukėme namų link. Džiaugiamės tapę patyrusiais „Gabijos“ draugovės skautais.

Silvija Jakutytė, Ic


100 startų Lietuvai

Mūsų gimnazijoje prasidėjo šventinė Lietuvos šimtmečio sutikimo savaitė, kurios renginiuose aktyvūs buvo ir gimnazijos skautai. „Gabijos“ draugovės skautų uždegtas laužas davė startą, o į dangų paleisti balandžiai sveikino Lietuvą...

O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,

Jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?

Visas viliojančiai nežinomas žemes

Mums reiks atrast, apšviesyi ir sušildyt...


 100 klausimų apie Lietuvos šimtmetį

Akimirkos iš Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kartu su istoriku J. Brazausku organizuotame protų mūšyje skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.


Laisvės gynėjų diena

Šaltą ir saulėtą sausio 13 - osios dienos rytą Panevėžio „Minties“ gimnazijos skautai dalyvavo Lietuvos valstybės vėliavos pakėlime, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti.


Betliejaus taikos ugnis

Betliejaus taikos ugnis - taika, keliaujanti per pasaulį. Tai simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Gimnazijos „Gabijos“ draugovės skautai šia ugnele dalijosi ne tik gimnazijoje, bet ir miesto bendruomenėje.


Skaistakalnio tunto išvyka į Kauną „Mes šimtmečio vaikai“

Tai buvo viena smagiausių išvykų mano gyvenime. Aplankėme buvusią Lietuvos prezidentūrą, kurioje mums buvo paskaita, o vėliau ir diskusijos apie tų laikų ir dabartinę romantiką. Turėjome galimybę palyginti ją ir padaryti išvadas. Galiausiai grupelėse rašėme romantiškus laiškus savo mylimosioms, kuriuos paskaitę daug juokėmės. Vėliau visa „Gabijos“ draugovė vyko į lazerių erdvę "KA-Ringas". Ten turėjome išskirtinai aktyvias pramogas. Vėl susiskirstę grupelės kariavome vieni prieš kitus. Lazeriai - visiems buvo naujiena, tad buvo lygios galimybės pasireikšti visiems. Už puikų žaidimą gavome galimybę ten apsilankyti dar kartą. Gavome ir laisvo laiko, kurį panaudojome turininkai ir su keleta brolių bei sesių aplankėme ugnies deivės Gabijos statulą. Tai buvo nepakartojama ekskursija, kuri paliko mums neišdildomą įspūdį visam gyvenimui.

Edgaras Tumelis, IVb


Šeimos rytmetis „Minties“ gimnazijoje

Vėlyvo rudens rytą mūsų uždarame gimnazijos kieme liepsnojo laužas, kvepėjo arbata, skambėjo gitara, taip užsukti į renginius kvietė skautai… Kas vyko? Taip buvo pasitinkami gimnazijos rytmečio dalyviai – mūsų ir ne mūsų bendruomenės nariai.


Rudens stovykla „Zikaro beieškant“

Spalio 27-28 dienomis Paįstryje vyko Panevėžio krašto skautų rudens stovykla „Zikaro beieškant“, kurioje noriai dalyvavome ir mes. Jaukiai įsikūrę bei sutikę kitus skautus stovyklos atidarymo rikiuotėje, ėjome vakarieniauti. Sočiai pavalgę pasiskirstėme į grupes ir pradėjome veiklą. Vykdant septynias užduotis linksmai šokome, piešėme, sportavome, mąstėme, dainavome, mokėmės ir netgi lipdėme. Organizatorių sugalvotos užduotys buvo ne tik linksmos, bet ir naudingos. Įgavę įgūdžių ir patirties, išvargę palinkėjome labos naktiems ir ėjome ilsėtis. Po pusryčių ir žvalios mankštos, sukaupę visas jėgas, leidomės į orientacines žaidynes. Užduotys reikalavo žinių bei ištvermės. Nors ir grįžome permirkę ir sušalę, bet laimingi - skautams blogo oro nėra! Sušilę suskaičiavome gautus „pinigėlius“ (orientacinių prizas), vykome juos išleisti į aukcioną. Pavargę, bet kupini pašėlusių nuotykių ir patirties, atsisveikinome su stovykla ir vykome namo.

Silvija Jakutytė, Ic

Kristina Ščerbinskaitė, Ic


Vyšniniai kankorežiai '17 

Spalio 7-8 dienomis vyko kasmetinis patyrusių skautų žygis „Vyšniniai kankorėžiai `17“, organizuojamas Simono Daukanto skautų vyčių. Žygis prasidėjo nuo Paliūniškio pagrindinės mokyklos, nuo kurios keliavome į mūsų nakvynės vietą. Žygio esmė buvo aplankyti partizaniniam judėjimui svarbias vietas Žaliojoje girioje. Kaip įprasta, miegojome lapinėse, kurias patys pasistatėme, tačiau šiemet sulaukėme naujovės – lapinė buvo ne bendra, o kiekviena grupelė turėjo statytis atskiras. Vakarą praleidome prie laužo dainuodami ir kalbėdami apie rezistenciją Lietuvoje bei Panevėžio krašte, broliai ir sesės pasakojo istorijas, išgirstas iš prosenelių ar senelių lūpų apie šį svarbų Lietuvai judėjimą. Rytas buvo lietingas ir šaltas, tačiau jį praskaidrino broliai vyčiai, kurių gretas papildė broliai Teodoras ir Ignas. Hip valio naujiems vyčiams!!!


Skautai Panevėžio miesto gimtadienio eisenoje


Skautų vasaros stovykla „5 riešutėliai skautui“

2017 m. birželio 13–17 dienomis mūsų gimnazijos skautai dalyvavo vasaros stovykloje „5 riešutėliai skautui“ Mums atvykus, mus maloniai pasitiko stovyklos vadovai, kurių nuotaika buvo neapsakomai gera. Įkūriant pastovyklę, mus užklupo lietus, tačiau jis nesugadino mums nuotaikos, o tik paskatino greičiau viską atlikti. Nejučiomis atėjo laikas eiti į atidarymo rikiuotę. Po jos veikla tęsėsi toliau – ruošėme vakarienę, susipažinome su kitais skautais. Nors oras mūsų ir nelepino,  visų nuotaikos  buvo labai geros, nes stovykla buvo pilna įvairiausios veiklos. Jaunesnieji skautai turėjo galimybę tobulinti savo sugebėjimus pasirinktuose kursuose (virėjo, laužavedžio, keramiko ir, žinoma, gamtos draugo). Skautai ir patyrę skautai savo įgūdžius rodė išlikimo ir pionerijos specialybėse. Vakarus leisdavome prie laužo su skautiškomis dainomis ir žaidimais. Viena stovyklos diena buvo paskirta žygiams - mažieji ėjo visai netoli, kad nepavargtų jų mažos kojelės, o vyresnieji ėjo daug ir su tikslu - žygio pabaigoje skautai tapo patyrusiais skautais. Juos pasitikome įsikūrę miške, kuriame nakvojome po tentu. Tai buvo jų pirmasis iššūkis. Kitą dieną vyko naujų „vyšniukų“ krikštynos. Stovykloje dienos ėjo taip greitai, kad net nepastebėjome, kad jau laikas keliauti namo. Išardę palapines, susidėję daiktus ir sutvarkę savo pastovyklės teritoriją, išvykome namo. Stovykloje įgavome daug naujų įgūdžių, kurie pravers ateityje ne tik skautaujant, bet ir gyvenime. Ačiū vadovams už kantrybę ir šaunią stovyklą.

Gabrielė Kasparavičiūtė, IVb


Skautų draugovės veikla 2017-2018 m.m. ↑

Skautų draugovės veikla 2016-2017 m.m.

 

Straipsnių peržiūrėjimai
1563809