^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Gimnazijos skautai

Skautų rudens stovykla  „Nepaskutinė daina“

Mes „Gabijos“ draugovės skautai labai laukėme rudens stovyklos. Ji kažkiek skiriasi nuo vasaros stovyklos. Rudenį orai kitokie ir išbandymai tavęs laukia nežinai kokie.  Tačiau šis ruduo padovanojo mums gerą orą, išbandymus įveikėme, apturėjome nuostabiausią laiką draugų būryje....


 

Stovykla „Gegužinės vakaras“

Karštą gegužės 25 dieną, susikrovę visus reikiamus daiktus, su gera nuotaika ,,Gabijos“ draugovė išvyko į stovyklą. Nors buvo karšta važiuoti autobusu, bet mes tą karštį įveikėm ir atvažiavome į mišką. Suskubome rengti stovyklavietę: statėmės palapines, kūrėme laužavietę, statėmės suoliukus ir t.t. Įsikūrę stovyklavietę dalyvavome kaimo bendruomenės surengtame renginyje „Gegužinėse pamaldos“. Buvo malonu klausytis giesmių, dainų o ir pamatyti taip gražiai senoje ūkininkų sodyboje ties senutės klėties durimis iš berželių yra nupintas ir išpuoštas altorius. Vakare mes žaidėme, kepėme dešreles ir zefyrus, gulėjome palapinėse, buvome lauke nors ir mus labai kandžiojo uodai. Linksminomės iki kol pavargome ir tada nuėjome miegoti. Išaušus rytui mokėmės įvairių skautiškų dalykų, atlikom užduotis, žaidėme pažinimo ir komandinius žaidimus. Man tai buvo pirmoji stovykla, kuri paliko labai gerą įspūdį, tad su nekantrumu laukiu ir vasaros stovyklos!

Agnė Pašakarnytė, Ib


 

Respublikinė skautų pavasario šventė

2018 04 21 vykome į Vilniuje vykusią skautų pavasario šventę „Šok, Jurgi, šok!“, skirtą Lietuvos skautų globėjui Šv. Jurgiui atminti. Nors „Gabijos“ draugovė išvyko anksti ryte, visi buvome puikiai nusiteikę. Mums atvykus, prie seimo rūmų buvome išrikiuoti šventinei eisenai. Joje dalyvavo visi Lietuvos skautijos bei Lietuvos skautų sąjungos atstovai. Buvo didelė garbė žygiuoti milžiniškoje tvarkingai „skautiškai” sulygiuotoje kolonoje lydint Lietuvos kariuomenės orkestrui. Aplinkiniai miesto gyventojai ir svečiai mums plojo, mojavo, mus fotografavo. Eisenos finišas buvo Katedros aikštėje, kurioje buvo ir bendra rikiuotė. Visiems kraštams atidavus raportus, jau draugovėmis dalyvavome orientaciniame žaidime. Mums tai buvo didelis iššūkis! Esame panevėžiečiai  ir ne kiekvienas gerai orientavomės Vilniuje. Kad  ir kaip buvo klaidu, „Gabijos“  draugovė vieningai ieškojo įvairių punktų, o juose atliko užduotis. Šventę vainikavo skautų šimtmečiui skirtas koncertas kurio metu skambėjo „Poliarizuoti stiklai“, „Baltasis kiras”, „Black biceps”, „5 Maironio pirštai”. Kadangi oras visą dieną ypatingai lepino, vakarop pradėjęs lyti lietus nuotaikos niekam nesugadino. Visi namo išvykome geros nuotaikos bei su puikiais prisiminimais!

Edgaras Tumelis, IVb


 

Lietuvai ir man

Kovo 10 dieną „Gabijos“ draugovės skautai leidosi į žygį skirtą paminėti Lietuvai. Jog diena būtų visapusiškai pelninga, ją pradėjome Laisvės aikštėje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui skirtu estafetiniu bėgimu už Lietuvą. Žvalūs ir ryžtingi patraukėme į kelią. Oras buvo ne itin puikus, tačiau žygio metu dainavome, dalinomės linksmais prisiminimais, vis prisimindami skautiškus papročius ir jų istoriją. Žygis buvo ypatingai svarbus kandidatams į patyrusius skautus. Pasiekę kelionės tikslą susibūrėme į liaudišką trobą ir pasišildėme karšta mėtų arbata. Tuomet išaušo garbingas metas, kuomet su įžodžiu ir meile širdyje, draugovės būrį papildė nemažuma patyrusių skautų. Šiek tiek sušalę, bet laimingi patraukėme namų link. Džiaugiamės tapę patyrusiais „Gabijos“ draugovės skautais.

Silvija Jakutytė, Ic


 

100 startų Lietuvai

Mūsų gimnazijoje prasidėjo šventinė Lietuvos šimtmečio sutikimo savaitė, kurios renginiuose aktyvūs buvo ir gimnazijos skautai. „Gabijos“ draugovės skautų uždegtas laužas davė startą, o į dangų paleisti balandžiai sveikino Lietuvą...

O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,

Jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?

Visas viliojančiai nežinomas žemes

Mums reiks atrast, apšviesyi ir sušildyt...


 

100 klausimų apie Lietuvos šimtmetį

Akimirkos iš Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kartu su istoriku J. Brazausku organizuotame protų mūšyje skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.


 

Laisvės gynėjų diena

Šaltą ir saulėtą sausio 13 - osios dienos rytą Panevėžio „Minties“ gimnazijos skautai dalyvavo Lietuvos valstybės vėliavos pakėlime, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti.


 

Betliejaus taikos ugnis

Betliejaus taikos ugnis - taika, keliaujanti per pasaulį. Tai simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Gimnazijos „Gabijos“ draugovės skautai šia ugnele dalijosi ne tik gimnazijoje, bet ir miesto bendruomenėje.

 


 

Skaistakalnio tunto išvyka į Kauną „Mes šimtmečio vaikai“

Tai buvo viena smagiausių išvykų mano gyvenime. Aplankėme buvusią Lietuvos prezidentūrą, kurioje mums buvo paskaita, o vėliau ir diskusijos apie tų laikų ir dabartinę romantiką. Turėjome galimybę palyginti ją ir padaryti išvadas. Galiausiai grupelėse rašėme romantiškus laiškus savo mylimosioms, kuriuos paskaitę daug juokėmės. Vėliau visa „Gabijos“ draugovė vyko į lazerių erdvę "KA-Ringas". Ten turėjome išskirtinai aktyvias pramogas. Vėl susiskirstę grupelės kariavome vieni prieš kitus. Lazeriai - visiems buvo naujiena, tad buvo lygios galimybės pasireikšti visiems. Už puikų žaidimą gavome galimybę ten apsilankyti dar kartą. Gavome ir laisvo laiko, kurį panaudojome turininkai ir su keleta brolių bei sesių aplankėme ugnies deivės Gabijos statulą. Tai buvo nepakartojama ekskursija, kuri paliko mums neišdildomą įspūdį visam gyvenimui.

Edgaras Tumelis, IVb


Šeimos rytmetis „Minties“ gimnazijoje

Vėlyvo rudens rytą mūsų uždarame gimnazijos kieme liepsnojo laužas, kvepėjo arbata, skambėjo gitara, taip užsukti į renginius kvietė skautai… Kas vyko? Taip buvo pasitinkami gimnazijos rytmečio dalyviai – mūsų ir ne mūsų bendruomenės nariai.

 


 

Rudens stovykla „Zikaro beieškant“

Spalio 27-28 dienomis Paįstryje vyko Panevėžio krašto skautų rudens stovykla „Zikaro beieškant“, kurioje noriai dalyvavome ir mes. Jaukiai įsikūrę bei sutikę kitus skautus stovyklos atidarymo rikiuotėje, ėjome vakarieniauti. Sočiai pavalgę pasiskirstėme į grupes ir pradėjome veiklą. Vykdant septynias užduotis linksmai šokome, piešėme, sportavome, mąstėme, dainavome, mokėmės ir netgi lipdėme. Organizatorių sugalvotos užduotys buvo ne tik linksmos, bet ir naudingos. Įgavę įgūdžių ir patirties, išvargę palinkėjome labos naktiems ir ėjome ilsėtis. Po pusryčių ir žvalios mankštos, sukaupę visas jėgas, leidomės į orientacines žaidynes. Užduotys reikalavo žinių bei ištvermės. Nors ir grįžome permirkę ir sušalę, bet laimingi - skautams blogo oro nėra! Sušilę suskaičiavome gautus „pinigėlius“ (orientacinių prizas), vykome juos išleisti į aukcioną. Pavargę, bet kupini pašėlusių nuotykių ir patirties, atsisveikinome su stovykla ir vykome namo.

Silvija Jakutytė Ic

Kristina Ščerbinskaitė Ic


 

Vyšniniai kankorežiai '17 

Spalio 7-8 dienomis vyko kasmetinis patyrusių skautų žygis „Vyšniniai kankorėžiai `17“, organizuojamas Simono Daukanto skautų vyčių. Žygis prasidėjo nuo Paliūniškio pagrindinės mokyklos, nuo kurios keliavome į mūsų nakvynės vietą. Žygio esmė buvo aplankyti partizaniniam judėjimui svarbias vietas Žaliojoje girioje. Kaip įprasta, miegojome lapinėse, kurias patys pasistatėme, tačiau šiemet sulaukėme naujovės – lapinė buvo ne bendra, o kiekviena grupelė turėjo statytis atskiras. Vakarą praleidome prie laužo dainuodami ir kalbėdami apie rezistenciją Lietuvoje bei Panevėžio krašte, broliai ir sesės pasakojo istorijas, išgirstas iš prosenelių ar senelių lūpų apie šį svarbų Lietuvai judėjimą. Rytas buvo lietingas ir šaltas, tačiau jį praskaidrino broliai vyčiai, kurių gretas papildė broliai Teodoras ir Ignas. Hip valio naujiems vyčiams!!!


 

Skautai Panevėžio miesto gimtadienio eisenoje


 

Skautų vasaros stovykla „5 riešutėliai skautui“

2017 m. birželio 13–17 dienomis mūsų gimnazijos skautai dalyvavo vasaros stovykloje „5 riešutėliai skautui“ Mums atvykus, mus maloniai pasitiko stovyklos vadovai, kurių nuotaika buvo neapsakomai gera. Įkūriant pastovyklę, mus užklupo lietus, tačiau jis nesugadino mums nuotaikos, o tik paskatino greičiau viską atlikti. Nejučiomis atėjo laikas eiti į atidarymo rikiuotę. Po jos veikla tęsėsi toliau – ruošėme vakarienę, susipažinome su kitais skautais. Nors oras mūsų ir nelepino,  visų nuotaikos  buvo labai geros, nes stovykla buvo pilna įvairiausios veiklos. Jaunesnieji skautai turėjo galimybę tobulinti savo sugebėjimus pasirinktuose kursuose (virėjo, laužavedžio, keramiko ir, žinoma, gamtos draugo). Skautai ir patyrę skautai savo įgūdžius rodė išlikimo ir pionerijos specialybėse. Vakarus leisdavome prie laužo su skautiškomis dainomis ir žaidimais. Viena stovyklos diena buvo paskirta žygiams - mažieji ėjo visai netoli, kad nepavargtų jų mažos kojelės, o vyresnieji ėjo daug ir su tikslu - žygio pabaigoje skautai tapo patyrusiais skautais. Juos pasitikome įsikūrę miške, kuriame nakvojome po tentu. Tai buvo jų pirmasis iššūkis. Kitą dieną vyko naujų „vyšniukų“ krikštynos. Stovykloje dienos ėjo taip greitai, kad net nepastebėjome, kad jau laikas keliauti namo. Išardę palapines, susidėję daiktus ir sutvarkę savo pastovyklės teritoriją, išvykome namo. Stovykloje įgavome daug naujų įgūdžių, kurie pravers ateityje ne tik skautaujant, bet ir gyvenime. Ačiū vadovams už kantrybę ir šaunią stovyklą.

Gabrielė Kasparavičiūtė, IVb


Skautų draugovės veikla 2017-2018 m.m. ↑

 

19-oji Pavasario šventė „Senamiesčio jūrmylė“

Šeštadienį į Klaipėdą suplūdo net 1700 skautų iš visos Lietuvos. Kartu su jais buvome ir mes „Gabijos“ draugovės skautai. Čia visą dieną vyko didžiausias metinis skautų renginys – 19-oji Pavasario šventė „Senamiesčio jūrmylė“, skirta skautų globėjo Šv. Jurgio dienai paminėti. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Marijos Taikos karalienės bažnyčioje, vėliau nuo bažnyčios iki Teatro aikštės driekėsi eisena. Susirinkusiuosius pasveikino Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas: „Smagu matyti iš visos Lietuvos atvykusius skautus. Linkiu, kad jūs pajaustumėte, koks nuostabus šis kraštas, ir iš Klaipėdos išvažiuotumėte sustiprėję. Skautai yra Lietuvos ateitis!“
Skautai visą šeštadienį turėjo daug veiklos: prisidėjo prie akcijos „Darom 2017“ Smiltynėje, senamiestyje skautai ir patyrę skautai dalyvavo orientaciniame žygyje, jaunesnieji skautai lankėsi Delfinariume.
Ankstyvą 2017 m. balandžio 23 d. sekmadienio rytą Panevėžio krašto skautai skubėjo į Palangą. Palangos Botanikos parką, kur netoli Birutės kalno yra slėnis, pavadintas skautų vardu. Ten galima rasti akmenį su ne visai aiškiais inicialais ir nedidelį paminklą ant kurio parašyta: Dr. Jacques Moreillon.
Panevėžio krašto 150 skautų turėjome ritinę rikiuotę, kur brolis Jokūbas "Geležinio vilko" draugovės skautas davė įžodį. Mums skautams ši vieta labai brangi. Čia 1933 metų vasarą vyko pirmoji skautų stovykla, kur dalyvavo daugiau negu 2000 skautų iš visos Lietuvos. Joje lankėsi pasaulio skautų įkūrėjas, lordas R. Baden-Powellas. Jis į stovyklą atvyko su dar 650 anglų skautų. Atvykusius pasitiko tuometinis prezidentas Antanas Smetona. Amžininkai pasakoja, kad Palangos slėnyje ant kalvos stovėjo dvi palapinės – įkūrėjo R. Baden-Powello ir prezidento A. Smetonos, o tarp jų buvo padėtas iš apylinkių atgabentas didelis akmuo. Ant to akmens vėliau skautų įkūrėjas, jo žmona ir tuometinis Lietuvos prezidentas užrašė savo inicialus, kuriuos ten galima rasti ir dabar. Džiaugiamės gerai praleidę laiką ir suradę naujų draugų.

Patyręs skautas Alanas Žardeckas, IVd


Skautų vadovo pradžiamokslis

Balandžio 1-2 dienomis, skautų name, Kaune vyko jaunesniųjų skautų vadovų mokymai „Skautų vadovo pradžiamokslis“. Į šiuos mokymus buvo pakviesti ir trys „Gabijos“ draugovės skautai. Susirinko linksma ir išradinga kompanija iš visos Lietuvos regionų. Liūdna nebuvo, nes įgyjome naujų žinių bei pasitikrinome jau turimas. Įgavome ne tik teorinių, bet ir praktinių užduočių. Įspūdingas, painus orientacinis žygis po Kauno senamiestį suteikė daug gerų emocijų. Linksmai ir naudingai praleidome laiką. Įgytą patirtį panaudosime ateities planuose.


„Pavasario sutikt išėjom...“

Šeštadienį (kovo 18 d.) „Gabijos“ draugovės skautai su gera nuotaika iškeliavo į Skaistakalnio“ tunto vasaros sezono atidarymo žygį. Džiaugėmės atėjusiu pavasariu, atbundančia gamta, sugrįžtančiais paukščiais, bei visokiais kitais skautiškais gerais dalykais. Broliui Ridui žygis buvo įpatingas. Ridui – HIP VALIO!!! HIP VALIO!!! HIP VALIO VALIO VALIO!!!


Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

„Gabijos“ draugovės skautai paminėjo ir kovo 11-osios šventę. Šviečiant saulutei, su gera nuotaika rinkomės Laisvės aikštėje. Kartu su miesto bendruomenės nariais, husarų batalionu pakėlėme vėliavą, sugiedojome himną, klausėmės koncerto. Po to išžygiavome į žygį. Šis žygis įsimintiniausiu liko sesei Gabrielei ir broliui Edgarui, nes šią dieną tapo tikrais patyrusiais skautais. HIP VALIO, Gabrielei ir Edgarui!!!


Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

„Minties“ gimnazijos skautų draugovė „Gabija“ taip paminėjo vasario 16-tosios šventę. O sesės Živilė ir Gintarė dalyvavo žygyje „Už Tėvynę“.

Sesės Gintarės įspūdžiai iš žygio:

„Vasario 16-ąjai paminėti, Panevėžio krašto patyrę skautai organizavo žygį Už tėvynę 17, kuriame dalyvavo ir mūsų draugovės skautės. Ankstų rytą būriavomės laisvės aikštėje su 15 kg. sveriančiomis kuprinėmis ir pasiskirstę maisto davinius pajudėjome. Žygio B taškas nebuvo atskleistas, todėl ėjome per laukus, miškus, žvirkelio kelią į nežinią. Po maždaug 15km stojome pailsėti, iškelti LR vėliavos, sugiedoti himną, sukurti laužą, pasišildyti, prisiminti kodėl esame visi kartu šią dieną. Pailsėję judėjome toliau. Už dar kelių kilometrų miške pietavom. Kol maistas virė ant laužo, dalyviai dalyvavo programoje, žaidė žaidimus. Pailsėję, pasistiprinę, žygiavome su daina toliau. Pagaliau tikslas pasiektas. Atvykome į Naujamiestį, buvome šiltai sutikti sesės Linos ir apgyvendinti Naujamiesčio parapijos namuose. Įsikūrę, dalyvavome skautoramoje, žvakių šviesoje dainavome dainas. Atėjus vėliam vakarui, ištvermingiausieji dalinosi įspūdžiais, žaidė, o kiti sapnavo jau ne pirmą sapną. Ryte išsimiegoję, pusryčiavome, susiruošėme, susitvarkėme ir rikiavomės kelionei namo.“

Gintarė Svirplytė, IIc


Laisvės gynėjų diena

16426332_1393924014015396_1760629816_n.jpg

Laisvės gynėjų dieną minėjo ir mūsų gimnazijos skautai.


Žiemos stovykla „Ei, skaute! Nežiopsok...“

2016 metų gruodžio 16-17 dienomis mokykloje vyko skautų stovykla „Ei, skaute! Nežiopsok...“, kurią organizavome mes, „Gabijos“ draugovės skautai. Užsiregistravę ir įsikūrę keliavome į rikiuotę, po kurios vyko „Gražių dainelių daug girdėjau“ konkursas, kuriame skautai parodė savo balsus ir dainavimo sugebėjimus, o atrinktieji daininkai keliaus į finalą Kaune, kuris vyks 2017-01-21. Padainavę pavakarieniavome, o tada prasidėjo didžiausios linksmybės – programa pagal amžiaus grupes. Mažiausieji ėjo į kūrybines dirbtuves, kuriose gamino KAŽKĄ, skautai dalyvavo varžytuvėse, kuriose atlikinėjo įvairiausias užduotis, o patyrę skautai dalyvavo protmūšyje, kuriame atsakinėjo į klausimus ne tik apie skautus ir jų veiklą, bet ir apie tai, kas dabar populiariausia pasaulyje – muziką, filmus ir t.t. Žinoma, kokios linksmybės be dainų ir šokių. Vyko kalėdinių dainų karaokė ir, kol mažieji žiūrėjo filmą, skautai ir patyrę skautai šoko iki nukritimo! Prisišokę, prisidainavę ir pažiūrėję filmus ėjome miegoti. Kitą rytą pradėjome nuo stovyklos emblemos gaminimo, o pasigaminę ėjome tvarkyti savo kabinetų, nes skautas visada palieka švariau, nei randa. Taip pat į mūsų mokyklą buvo atkeliavusi Betliejaus ugnis, kurią galėjo pasiimti į savo namus visi, kurie norėjo. Pasišildę Betliejaus ugnimi kūrėme atsisveikinimo dainas, kuriomis džiuginome kitus brolius ir seses. Nors niekas ir nenorėjo namo, atėjo uždarymo rikiuotė, po kurios, deja, teko išsiskirti. Lauksime skautų savo mokykloje ir kitais kartais!

Živilė Kairytė, IIIb


Nepaprastos lenktynės po Minties gimnazijos planetą“

Gruodžio 7-ąją dieną gimnazijoje vyko renginys Nepaprastos lenktynės po „Minties“ gimnazijos planetą“, skirtas Panevėžio progimnazijų aštuntokams. Dalyvavo dešimt komandų iš įvairių progimnazijų. Šiame renginyje aktyviai dalyvavo ir mokyklos skautai. Atvykusius į gimnaziją svečius pasitiko skautai, kurie buvo kiekvienos komandos palydovais ir padėjėjais. Po direktoriaus kalbos, patyrę skautai Iveta ir Alanas, kurie buvo renginio vedantieji, paskelbė žaidimo pradžią. Aštuntokams orientuotis ir rasti reikiamas stoteles padėjo gimnazijos skautai (juk jie ne tik miške orientuojasi). Kiekviename punkte dalyviai susidūrė su įvairiais klausimais, galvosūkiais, teko prisiminti matematikos, fizikos, anglų žinias, Lietuvos asmenybes, regionų tautinius kostiumus ir kt. Aplankę dešimt stotelių, susipažinę su gimnazija, dalyviai grįžo atgal į pradžią, sužinoti rezultatų ir pasidžiaugti laimėtojais. Nebuvo pamirštas nei vienas dalyvis. Kiekviena komanda apdovanota saldžiomis dovanėlėmis, o laimėtojai  (Alfonso Lipniūno progimnazija) ypač džiaugėsi pagrindiniu prizu - Escape room dovanų kuponu.

Patyrusi skautė Gintarė Svirplytė, IIc


Rudens stovykla „Iš partizano dienoraščio...“

Spalio 28 dieną mūsų draugovės skautai vyko į Vadoklių pagrindinėje mokyklą, kur vyko Panevėžio krašto skautų rudens stovykla „Iš partizano dienoraščio...“ Atvykę į mokyklą,  buvome šiltai sutikti stovyklą organizavusių skautų. Įsikūrę, sudalyvavę stovyklos atidarymo rikiuotėje,  visi rinkomės prie „Vakaro laužo“. Ten Vadoklių pagrindinės mokyklos  istorijos mokytoja Eugenija Naulickienė,  mums papasakojo apie žymiausius partizanus ir jų gyvenimą. Tuomet visi drauge dainavome lietuvių liaudies dainas. Diena užsibaigė diskoteka ir „karaokės vakaru“. Anksti gulę – anksti ir kėlėmės! Iš pat ryto sudalyvavome orientacinėse varžybose po Vadoklių miestelį. Žinoma, mums sekėsi puikiai. Popiet, žygiavome į Vadoklių centrinę aikštę, dalyvavome minėjime skirtame Vyčio apygardos partizanams, kritusiems kovoje dėl Lietuvos laisvės, atminti. Pagerbę partizanus tylos minute, grįžome į Vadoklių pagrindinę mokyklą. Ten mūsų laukė kūrybiniai pionerijos darbai. Iš makaronų konstravome,  klijavome ir statėme „stovyklos vartus“. Sezono uždarymo stovyklą vainikavo išpjaustytų ir dekoruotų moliūgų įžiebimas kieme, bei vakaro rikiuotė. Stovyklą palikome kupini teigiamų emocijų ir gerų įspūdžių!

Edgaras Tumelis, IIIb


Panevėžio miesto gimtadienyje

Gabijos draugovės skautai iškilmingai nešė „Minties“ gimnazijos vėliavą miesto eisenoje.


Skautų vasaros stovykla „Rasakritis“

Šių metų vasaros stovyklą Rasakritis viršininkė buvo mūsų vadovė Jūratė Gelžinienė, tad Gabijos draugovė turėjo daug įsipareigojimų. Stovykla vyko 19–23 dienomis, Vilktupyje, Panevėžio raj. Programoje netrūko užsiėmimų nei mažiesiems, nei vyresniesiems. Mus aplankė užsienietės vienuolės, gyvenančios Panevėžyje. Karininkai su savo amunicja bei kovinėmis pratybomis. Linksmai pažymėjome Joninių šventę ir sveikinome stovykloje buvusius Jonus ir Janinas, žaidėme įvairiausius žaidimus ir mokėmės skautiškų dainų, mažieji mokėsi žygiuoti ir raportuoti, o patyrę skautai tobulino savo skautiškas žinias ir įgūdžius. Nebuvo laiko liūdėti ar nuobodžiauti. Norime pasidalinti smagiomis akimirkomis su Jumis!


Skautų draugovės veikla 2016-2017 m.m. ↑

 

Respublikinė skautų pavasario šventė

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Straipsnių peržiūrėjimai
879318