Egzaminai

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:

Visa informacija apie brandos egzaminus: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. 

2023–2024 mokslo metų mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščiai

2023–2024 mokslo metų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis ir vykdymo būdai

2023-2024 m.m. Valstybinių brandos egzaminų vykdymo centrai Panevėžio mieste („Minties“ gimnazistams)

  Informacija stojantiesiems 2023 m.: https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/stojantiesiems-2023/

 Abiturientų atmintinė: https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-studijos/priemimas-studijos/abiturientu-atmintine

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas skaičiuojamas pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus. Mokomųjų dalykų sąrašas skiriasi priklausomai nuo studijų programos, į kurią pretenduojama. Skirtingų dalykų įvertinimai turi skirtingą svorį. Stojant į sporto studijų krypčių grupės studijų programas vietoje pagrindinio dalyko imami sporto pasiekimai. Stojant į menų studijas, konkursinis balas skaičiuojamas tik iš stojamojo egzamino. Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos vertinimas.

Šiemet norint pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą universitetuose, reikia surinkti bent 5,4, kolegijose – bent 4,3 konkursinio balo. Minimalų balą stojant į valstybės nefinansuojamas vietas nustato pačios aukštosios mokyklos, tad jį geriau pasitikrinti konkrečios aukštosios mokyklos interneto svetainėje.

Minimalus konkursinis balas yra tik viena iš sąlygų, norint patekti į valstybės finansuojamą vietą aukštojoje mokykloje. Taip pat reikia būti išlaikius bent tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą; minimali egzaminų išlaikymo riba – 16 balų. Stojant į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose taip pat bus atsižvelgiama į mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį. Į universitetus bus priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6. Stojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, gali būti priimami išlaikiusieji bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

Išsamesnė informacija - https://bakalauras.lamabpo.lt/konkursines-eiles-sudarymo-tvarkos-aprasas-2/