Informacija tėvams

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:
Dokumentai, formos:

Mokyklos lankomumo atmintinė tėvams ir mokiniams

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, 2023-08-31, įsak. Nr. V-152

Gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.

Sutikimas dėl dalyvavimo Panevėžio „Minties“ gimnazijos vykdomame testavime COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti (priedas tėvams)


Esu atsakingas (naudingi straipsniai, nuorodos):

 

Patyčių prevencija, informacinė medžiaga:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, informacinė medžiaga:

Vaiko pažinimas, motyvacijos stiprinimas, ateities planavimas:

Būkime saugūs! Saugesnio interneto kursai internete, kuriuos galima studijuoti savarankiškai:


Moksleivius ir jų tėvus informuoja Valstybinė darbo inspekcija

Ką turiu žinoti, norėdamas įsidarbinti?

  • Įsidarbinti galima nuo 14 metų amžiaus, tačiau iki 16 metų būtinas raštiškas vieno iš tėvų (globėjų) sutikimas. Be viso to, reikia pateikti ir med. pažymą, kad vaikas gali dirbti konkretų darbą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos raštiško sutikimo. Visais atvejais būtina darbo sutartis.
  • Nuo 14 iki 16 metų galima dirbti tik lengvus darbus, kurie nekenkia vaiko sveikatai, saugai, ir netrukdo lankyti mokyklos.
  • Vaikas ir paauglys iki 18 metų gali dirbti: vaikai ne per mokslo metus – iki 30 val. per savaitę ir iki 6 val. per dieną; per mokslo metus – iki 12 val. per savaitę, t. y. iki 2 val. mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. – nelankymo dienomis (trimestro arba semestro metu), tačiau ne per pamokas. Paaugliai – ne daugiau kaip 8 val. per dieną ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę kartu su pamokų trukme.
  • Vaikas ir paauglys iki 18 metų negali dirbti: vaikas, dirbantis lengvus darbus, prieš pamokas, t. y. nuo 6 iki 7 val., ir naktį, t. y. nuo 20 iki 6 val.; paauglys iki 18 m. – naktį, t. y. nuo 22 iki 6 val.
  • Jauniems, iki 18 metų asmenims nustatytas poilsio laikas: ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę. Vaikų poilsis – nepertraukiamas, ne trumpesnis kaip 14 val. per parą. Paauglių – nepertraukiamas, ne trumpesnis kaip 12 val.
  • Papildomos lengvatos vaikams ir paaugliams – 25 darbo dienų kasmetinės atostogos, jeigu dirbama 5 dienas per savaitę, arba 30 dienų, kai dirbama 6 dienas per savaitę. Užtikrinamas 14 kalendorinių dienų iš eilės kasmetinių atostogų poilsis arba tiek pat dienų nemokamų atostogų poilsis per vasaros atostogas.

  Jei įsidarbinti nori asmuo iki 18 metų. Patarimai tėvams, vaikams, darbdaviams