Projektas matematikos pasiekimams gerinti

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:

Savivaldaus mokymo(si) modelio sukūrimas matematikos pamokose, siekiant pagerinti 10-os klasės mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus

Panevėžio „Minties“ gimnazija kartu su keturiais partneriais įgyvendina projektą „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ (Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0055). Finansuojama iš Europos socialinio fondo: www.esinvesticijos.lt

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams savivaldaus mokymo (-si) modelį matematikos pamokose, siekiant pagerinti 10-os klasės mokinių matematikos mokymo (-si) pasiekimus.

Veiklos:
1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir konsultavimas.
2. Mokymo(si) modelio sukūrimas ir pritaikymas.
Projekto metu taikomas naujoviškas savivaldaus mokymo(si) modelis, pakoreguotas mokinių ugdymo planas, 10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis. Mokiniai tris savaites mokosi įprastai, o ketvirta savaitė skirta savivaldžiam mokymuisi. Mokiniams paruošiami užduočių paketai, o vaikai savarankiškai ieško sprendimų būdų, konsultuojasi su mokytojais, tarpusavyje, informacijos ieško kompiuterinėmis ar kitomis priemonėmis.

Vertinama individuali mokinių pažanga. Ugdymo pritaikymas prie kiekvieno vaiko poreikių, gebėjimų ir lūkesčių.

Siekiant kuo geriau įgyvendinti savivaldaus ugdymosi modelį, mokyklai nupirkti 7 moksliniai, išmanieji skaičiuotuvai, 5 planšetės, nešiojamas kompiuteris. Šios priemonės leidžia lengviau įgyvendinti projektą, nes mokiniai išmaniųjų skaičiuotuvų pagalba gali lengviau atlikti užduotis.

Projekte dalyvaujantiems mokytojams vyksta ekspertų konsultacijos, kaip geriau pritaikyti savivaldųjį mokymą(-si) mokykloje.

Šis pasiekimų gerinimo būdas pasirinktas, nes yra kūrybiškas, taikomas lankstus aplinkų naudojimas, mokymosi tikslų, uždavinių, tempo, būdo pasirinkimas, kuris įtakoja mokinių rezultatus.

Šiuo projektu siekiama pritaikyti naują patirtį organizuojant ir tobulinant ugdymą Panevėžio miesto gimnazijose ir Pasvalio rajono pagrindinėje mokykloje ir siekiant geresnių mokinių mokymo (si) pasiekimų.