Gimnazijos istorija

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:

 • 1989 metais rugsėjo 1-ąją dieną Panevėžio 18-oji vidurinė mokykla atvėrė duris į mokslo kelią pirmiesiems I-X klasių 857 moksleiviams. Mokyklai vadovauja direktorius Egidijus Samas.
 • 1992 metų birželį išleidžiama I-oji laida, joje – 23 abiturientai.
  Mokyklos misija siejama su nuostata, kad čia rastų vietą įvairių gebėjimų mokiniai.
 • Nuo 1994 metų mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose po pamokų. Mokykloje įsteigiamas pirmasis skautų būrelis, tai pirmieji skautai Panevėžyje po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Apie mokyklinį gyvenimą pasakoja nuo 1995 m. leidžiamas laikraštis „Pertrauka“, nuo 2012 m. turintis ir elektroninę versiją. 1998 metais veiklą pradeda Mokinių taryba, o nuo 2008 m. ji veikia kaip Mokinių parlamentas. 2001 m. pradeda veikti elektroninė gimnazijos svetainė, viena pirmųjų mokyklos svetainių Panevėžyje.
 • Nuo 2001 metų rugsėjo 1 dienos mokykloje nebekomplektuojamos pradinės klasės – mokykla siekia gimnazijos statuso.

 • 2004 metų gegužės 6 dieną organizuojami mokyklos vardo rinkimai. 2004 metų liepos 8 dienos Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Panevėžio 18-ajai vidurinei mokyklai suteiktas „Minties“ vardas, kuris įpareigoja būti atvirai kiekvienam mokiniui, siekiančiam išsilavinimo, atidžiai tam, kas ieško kelio savo kūrybingai minčiai.
 • 2008 metais balandžio 17 dieną Panevėžio miesto tarybos sprendimu Nr. 1-16-42 mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
  Nuo 2008 metų rugsėjo gimnazija renkasi sustiprinto matematikos mokymosi pakraipą. 2012 metais, pradėjusi bendradarbiauti su A. Stulginskio universitetu, plečia ugdymo(si) galimybes pagal sustiprinto gamtos mokslų mokymosi kryptį. Steigiamos ASU klasės.
 • 2010 metų liepą išleidžiama gausiausia abiturientų laida – 281 abiturientas.
 • Nuo 2017 m. gimnazija pasirenka inovatyvaus verslumo ir kūrybiškumo kryptį, išplėsdama ir įvairindama gamtamokslinę kryptį, nuo 2020–2021 mokslo metų visą ugdymo procesą sieja su STEAM.
 • 2020 metų kovo mėnesį direktorius Egidijus Samas, daugiau negu 30 metų vadovavęs mokyklai, išeina į pensiją.
 • 2021 m. sausio 14 d. gimnazijai pradeda vadovauti direktorė Ramutė Stasevičienė.