Laisvos darbo vietos

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:
Laisvos darbo vietos

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybė 2024 m. sausio 3 d. skelbs konkursą Panevėžio „Minties“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
Pretendentai dokumentus pateikia iki 2024 m. balandžio 18 d.
Pretendentų atrankos data – 2024 m. balandžio 30 d.
Daugiau informacijos nuo 2024 m. sausio 3 d. rasite Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:  https://www.panevezys.lt/lt/priemimas-i-darba_konkursai.html

pdf max 
 Dokumentas dėl informacijos apie skelbiamą konkursą pateikimo

 

 
Informacinės nuorodos