Naujienos

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)

Visa informacija apie brandos egzaminus: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. 

2023–2024 mokslo metų mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščiai

2023–2024 mokslo metų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis ir vykdymo būdai

2023-2024 m.m. Valstybinių brandos egzaminų vykdymo centrai Panevėžio mieste („Minties“ gimnazistams)

  Informacija stojantiesiems 2023 m.: https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/stojantiesiems-2023/

 Abiturientų atmintinė: https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-studijos/priemimas-studijos/abiturientu-atmintine

Autorius Inga Rulienė (admin)
Laisvos darbo vietos

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybė 2024 m. sausio 3 d. skelbs konkursą Panevėžio „Minties“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
Pretendentai dokumentus pateikia iki 2024 m. balandžio 18 d.
Pretendentų atrankos data – 2024 m. balandžio 30 d.
Daugiau informacijos nuo 2024 m. sausio 3 d. rasite Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:  https://www.panevezys.lt/lt/priemimas-i-darba_konkursai.html

pdf max 
 Dokumentas dėl informacijos apie skelbiamą konkursą pateikimo

 

 
Informacinės nuorodos

 

Autorius Alma Arelienė

Gyvenimas yra brangi ir trumpalaikė dovana, kurią lengva priimti kaip savaime suprantamą dalyką mūsų įtemptame gyvenime. „Minties“ gimnazijos projektas „Gyvybė – dovana, branginkime ją“, iš dalies finansuojamas ir Panevėžio miesto savivaldybės,  primena, kad reikėtų stabtelėti ir susimąstyti apie gyvenimo grožį ir jo stebuklus. Tai raginimas veikti, vertinti mažus dalykus, rasti džiaugsmą dabartinėje situacijoje ir būti dėkingiems kitiems žmones už patirtis, už įvairius jausmus, dėl kurių gyventi yra verta, prasmingas.

Pavasario įsibėgėjimas simbolizuoja ne tik vis labiau atbundančią gamtą, bet ir Panevėžio „Minties“ gimnazijos organizuojamą tradicinį ( jau septintą) respublikinį rašinių konkursą, skirtą Gyvybės dienai. O šiais metais tai buvo ir Aukštaitijos paminėjimo 700-ųjų metinių akcentas. Tačiau ne tik gamta džiugino šią dieną, bet ir gausus būrys dalyvių, mokytojų ir mokinių, samprotavusių apie gyvybės svarbą  baigiamajame renginyje, vykusiame  „Minties“ gimnazijoje, vėliau – Panevėžio lėlių vežimo teatre. Pirmoji renginio dalis vyko projekto šeimininkų namuose: mokiniai, susipažinę su gimnazija, dalyvavo užsiėmime „Robolabas“ patalpose, o mokytojos  dalijosi patirtimis seminare „Integravimas kaip kūrybiškumas ir pažinimas“. Antroje renginio dalyje daug gražių ir prasmingų minčių nuskambėjo scenoje, joje išsakyti ir šie ne vienam dalyviui įsiminę „Minties“ gimnazijos direktorės Ramutės Stasevičienės žodžiai: „Kūrybos reikia visur ir visada, o ji neįmanoma be gyvybės“. Tad ypatingą vaidmenį, dalijantis mintimis apie šią neįkainojamą vertybę, ir užima kūrėjas, kuris geba, pasinaudodamas kitokia galia, sudominti  mus supančiu pasauliu, jo išlikimu. O galbūt pati gyvybė ir duoda mums impulsą kurti? Gal kaip tik ji suteikia progų kasdien patirti pakilimų ir nuolydžių, pagalvoti, kokia vis dėlto yra gyvenimo prasmė? Gal ir gyvybės skatina siekti tikslo, suvokiant tai kaip tam tikrą misiją? Juk  ir pati kūryba yra gyva! Joje viskas realu ir tikra, viskas tarsi atgyja, tampa artima. Taip projekto rezultatus aptardama sakė „Minties“ gimnazijos mokytoja, projekto vadovė Emilija Gedraitienė. Už įvairius pamąstymus rašiniuose padėkota mokiniams ir jų mokytojams iš visos Lietuvos – iš „Minties“ gimnazijos, iš Panevėžio mokyklų ir iš įvairiausių kitų. Juk atkeliavo 67 darbai. Laureatai  8-10 klasių grupėje dešimtokė Patricija Ruzaitė iš Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos,  vyriausiųjų grupėje  – vienuoliktokė  Alvita Milaševičiūtė iš Visagino „Atgimimo“ gimnazijos. Miela, kad tarp laureatų –   ir Panevėžio moksleiviai: jaunesniųjų grupėje III vieta skirta „Minties“ gimnazijos 9 klasės mokinei Andrėjai Jačiauskaitei, o vyriausiųjų grupėje –  II vieta mintiečiui dvyliktokui Kristupui Dirsei, III vieta  – 5-osios gimnazijos vienuoliktokei Miglei Činčikaitei. Projekto partneriai, „Minties“ gimnazijos bendraminčiai, irgi paskatino gyvybės temą plėtojančių kūrinių autorius. Tarp jų ir panevėžiškių darbai: Panevėžio miesto savivaldybės sveikatos biuras apdovanojo „Vyturio“ progimnazijos aštuntokę Saulę Kaunėnaitę, Panevėžio kolegija paskatino mintietę vienuoliktokę Evą Snieškaitę, E. Mezginaitės biblioteka  – „Minties“ gimnazijoje besimokančius Urtę Merfeldaitę ir Rodioną Vanzha , o Panevėžio gamtos mokykla savo prizus skyrė dvynėms dvyliktokėms Gretai ir Linai Morkūnaitėms iš „Minties“ gimnazijos. Beje, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos dovanėlės iškeliavo Kamilei Grigonytei ( į Kauno Martyno Mažvydo progimnaziją) ir Dovilei Baginskaitei ( į Telšių Motiejaus Valančiaus gimnaziją). Tad projekto atgarsiai pasklido į visus Lietuvis regionus.       

Renginio akcentu tapo teatro magija. Ji taip pat buvo pripildyta gyvybės, juk edukacijoje pristatytos Vežimo teatro lėlės nebūtų tokios gyvos, energingos ir žaismingos be aktorių gyvybingumo. Juk lėlių įprasmintojai, visai kaip ir rašytojai, yra kūrėjai, tik aktoriai realybėje perteikia net daugiau emocijų, nuotaikų, jausmų, o rašytojai dažniausiai daro tai popieriuje. Vienas iš svarbiausių šio projekto aspektų – galimybė įkvėpti ir motyvuoti kitus įvairiau vertinti gyvybės svarbą. Dalindamiesi savo mintimis ir patirtimis, svečiai, mokiniai ir mokytojai skatino vertinti gyvenimo grožį, išnaudoti kiekvieną gyvenimo akimirką. Taip pat pasiūlė įžvalgų ir strategijų, kaip įveikti iššūkius ir rasti prasmę bei tikslą sunkumų užkluptais momentais. Mąstydami apie gyvenimo vertę ir jos svarbą, mokiniai pasisėmė motyvacijos daryti teigiamus pokyčius savo gyvenime ir juos supančiame pasaulyje. Tokiu būdu mokomasi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir visiems stengtis tapti aktyviems bendraminčiams, savo gyvenimo apsuptyje sprendžiantiems įvairias problemas, taip pat mokantis iš istorijos.

                                                            Elinga Karošaitė, Kristupas Dirsė,
                                                       „Minties“ gimnazijos dvyliktokai

 

Autorius Alma Arelienė

ES_diena.png

Gegužės 9-oji – Europos diena.  Šiemet Europos dieną Lietuva minės Lietuvos apsisprendimo tapti ES nare dvidešimtmetį. Lygiai prieš 20 metų, 2003 m. gegužės 10-11 d. Lietuvoje vyko referendumas dėl Lietuvos Respublikos narystės ES. 91,07 proc. balsavusiųjų tuo metu pasisakė Lietuvos narystę ES.  Bendros vertybės – žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinės valstybės principas ir žmogaus teisės – europiečius vienijanti ašis. Ši diena tradiciškai buvo minima ir mūsų gimnazijoje. Gimnazijos pirmokai per pilietiškumo ir istorijos pamokas dalyvavo protmūšyje apie ES, o daugelis gimnazijos mokinių ir mokytojų turėjo puikią galimybę pasitikrinti savo žinias apie ES dalyvaudami Europos egzamine.

 

Autorius Rasa Žulienė

2022-10-24

Spalio 23-oji – Pasaulinė molekulės diena. Ši data ir laikas, pasirinkti neatsitiktinai. Pasaulinės molekulės dienos šventės laikas susietas su Avogadro skaičiumi, kuris lygus 6,02 1023. Mūsų gimnazijoje pirmadienį  „Molekulės diena“ paminėta per chemijos, biologijos ir fizikos pamokas. II klasių gimnazistai chemijos ir fizikos pamokų prisiminė, kad oras sveria. Pasverti orą padėjo dvyliktokas Jonas. Antrokai pamokų metu lipdė ir piešė įvairių medžiagų molekulių modelius, ieškojo informacijos apie jų sandarą ir savybes. Biologijos pamokose 3b3 grupės mokiniai gamino sudėtingas DNR ir RNR molekules.

Genovaitė Kulbienė

 

Autorius Inga Rulienė (admin)

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Mokydamiesi siekti tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir supratimo, ugdydami pagarbą visoms Europos kalboms „Minties“ gimnazijos užsienio kalbų mokytojai pakvietė mokinius pasitikrinti žinias viktorinoje apie kalbas. Norėdami pabrėžti kalbų savitumą, pamokų metu ir atliekant namų darbus, mokiniai rinko ir užrašinėjo žymių žmonių mintis. Surinktos ir kūrybiškai pateiktos mintys bei citatos papuošė didelę gimnazijos sieną. Priminėme visiems, jog kalbos atveria duris!

 

Autorius Inga Rulienė (admin)

2022-05-20. Euroscola tikslas yra supažindinti jaunimą su EP darbu, skatinti domėjimąsi ES vykstančiais procesais ir pateikti gilesnį Europos, kaip visumos, vaizdą. Kiekvienos ES šalies moksleiviai turi galimybę dalyvauti Euroscola renginiuose. Taigi, gegužės 20 dieną mūsų gimnazistai dalyvavo nuotoliniame tiesioginiame Euroscola renginyje, kuris buvo tiesiogiai transliuojamas iš EP Strasbūre. Organizatoriai pasirinko diskutuoti apie internetines patyčias, dezinformaciją bei demokratiją skaitmeniniame amžiuje. Renginyje kalbas sakė bei atsakinėjo į dalyvaujančių mokyklų dalyvių klausimus EP Prezidentė Roberta Metsola, Europos kosminės erdvės agentūros astronautas Luca Parmitano, EP vice-prezidentė Heidi Hautala. Iš viso dalyvavo 75 mokyklų komandos, kurios buvo paruošusios trumpus video bei nuotrauką viena iš renginio temų. Mintiečiai džiaugiasi galimybe sudalyvauti turiningame ir įdomiame Euroscola renginyje.

Rasa Širmulienė, anglų kalbos mokytoja

Autorius Inga Rulienė (admin)

 

Tradicinė Europos diena „Minties“ gimnazijoje buvo švenčiama netradiciškai, visą savaitę,  įtraukiant didelę dalį gimnazijos mokinių. Gegužės 9 d. II klasių mokiniai dalyvavo Europos egzamine, o II f klasės mokinių komanda „Mintis“ savo jėgas ir gebėjimus išbandė KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto suorganizuotose orientacinėse varžybose, skirtose Europos   dienai paminėti. Iniciatyvos metu dalyviai turėjo atlikti užduotis-galvosūkius, surasti užuominose pažymėtus objektus. I-II kl. mokiniai gegužės 9-13 d.  žinias apie Europos sąjungą demonstravo viktorinoje (geografijos mokytoja R. Dargužytė), kurioje turėjo galimybę pasitikrinti Europos geografines, istorines ir kultūrines žinias.

Istorijos mokytoja A. Sučylienė

Autorius Inga Rulienė (admin)

2022-03-25. Pagaliau, po pandeminio laikotarpio pertraukos, robotikos mėgėjai turėjo galimybę susitikti ir vieni kitus pamatyti gyvai! Šių metų FIRST LEGO lygos, misijos „Cargo connect“ nacionalinės atrankos varžybų šventei komandas priėmė šeimininkai RoboLabas ir STEAM Panevėžyje. Kovo 25 dieną vykusiose varžybose dalyvavo daugiau nei 200 mokinių, 40 teisėjų ir savanorių. Atvyko 15 Explore komandų ir 11 Challenge komandų iš visos Lietuvos.

Komandos, sėkmingai įveikė pirmąjį etapą gruodžio mėnesį ir pasiruošė baigiamajam varžybų etapui, kurio šurmulys sudomino visą mūsų gimnaziją. „Minties“ gimnazijoje mokiniai jau ketvirti metai buriasi prie FLL varžyboms skirto lauko ir su nekantrumu stebi kokias misijas ir kaip sėkmingai LEGO EV3 robotai jas vykdo. Pastebime, kad susidomėjimas šia, iš pažiūros vaikiška žaidimų aikštele, kyla vos tik įžengus į IT kabinetą.

FLL varžybose komandos varžosi savo amžiaus grupėse, gimnazijos antrokų komanda, pasivadinusi „Ratai-2022“ varžėsi su Challenge komandomis. Varžybų įdomiausioji dalis – mokinių sukonstruotų robotų pristatymas ir 3 važiavimai. Tik 2,5 minutės – tokį laikmatį regi kiekviena komanda ir su nerimu stebi, kokias misijas varžybų lauke jiems pavyksta įveikti per tokį trumpą laiką. Po atkaklios kovos komandai Lituanica X iš Vilniaus Jėzuitų gimnazijos pavyksta įveikti stiprų lyderį šiose varžybose – komandą LITBOT (Kauno Jėzuitų Gimnazijos robotikos komanda). Mūsų gimnazijos komanda, finale susirungusi su Visagino komanda, lieka ketvirtoje vietoje.

Smagu, kad antrokų Monikos, Elijos, Nojaus, Luko, Airido, Evaldo ir Pijaus ilgose treniruotėse sukaupta drąsa leido varžytis su geriausiomis Lietuvos komandomis, įgyti patirties ir įsivertinti kiekvieno komandos nario svarbą. Varžybų entuziastai žino, kad mokiniai čia gilina ne tik robotikos, bet ir informatikos, matematikos, fizikos ir kitų mokslų teorines bei praktines žinias, čia skatinamas kritinis mąstymas, mokomasi gyvenimiškų problemų sprendimo.

Komandos trenerė Inga Rulienė, IT mokytoja

Autorius Inga Rulienė (admin)

2022-03-29. Gimnazijoje atidaryta Panevėžio dailės mokyklos mokinių darbų paroda „Dailės mokykla pristato“. Džiaugiamės galėdami pamatyti savo mokykloje mūsų bendraamžių sukurtus darbus. Mūsų mokiniai turi galimybę pamatyti visapusišką dailės technikų ir žanrų įvairovės darbų parodą. Parodą pristatė dailės mokytoja Auksė Draugelienė. Dailės mokyklos tapybos mokytoja Rima Keršienė supažindino su galimybėmis tobulėti lankant užsiėmimus dailės mokykloje. „Minies“ gimnazijos direktorė Ramutė Stasevičienė pasidžiaugė iniciatyvomis ir gerosios patirties sklaida tarp įstaigų. Skatino ateities bendradarbiavimo viziją mūsų gimnazijoje su edukacinėmis veiklomis. Paroda veiks iki gegužės mėnesio. Kviečiame apsilankyti.

   

Autorius Inga Rulienė (admin)

Visiems tėvams kartais reikia pasitarti dėl vaikų ir paauglių elgesio, savijautos ar tarpusavio santykių. Vaikai ir paaugliai dažnai ką nors iškrečia, ne visuomet pavyksta su jais susikalbėti ar suprasti elgesio priežastis. Neretai suaugusieji nežino, kaip reaguoti ar nusiraminti, jaučiasi blogais tėvais.

 „Visos šeimos susiduria su sunkumais. Niekam nepavyksta išvengti įtemptų situacijų ir stiprių emocijų ar abejonių dėl savo kaip tėvų elgesio. Tikrai visiems kyla klausimų, kaip geriau pasielgti ir reaguoti. Labai svarbu nelikti vieniems ir pasikalbėti su patikimu artimuoju ar pasitarti su psichologu”, – sako Paramos vaikams centre veikiančios „Tėvų linijos“ vadovė, psichologė Jūratė Baltuškienė.

 Ypatingai tai aktualu, neslūgstant COVID-19 sukeltai pandemijai, kuri turi stiprią neigiamą įtaką šeimų, auginančių vaikus, emocinei savijautai. Profesionalūs „Tėvų linijos“ psichologai yra pasirengę tėvams, įtėviams, globėjams padėti įveikti įvairius psichologinius sunkumus, kurie kyla šeimose dėl karantino apribojimų, nerimo dėl sveikatos ar finansinių įsipareigojimų.

 „Kai neaišku, ką daryti, tiek kasdienėje situacijoje, tiek susidūrus su rimtais sunkumais, svarbu žinoti, kad profesionalūs psichologai ir jų pagalba yra pasiekiama visiems Lietuvos tėvams. Mat „Tėvų linijos“ psichologai pataria ir konsultuoja nemokamai telefonu. Išsisaugokite kontaktuose „Tėvų linijos“ numerį 8 800 900 12 ir skambinkite pasitarti tiek kartų, kiek reikia, – rekomenduoja J.Baltuškienė.

Nei skambučių skaičius, nei jų trukmė „Tėvų linijoje“ neribojama, o pokalbiai – anoniminiai. Pasikalbėti su psichologu galima dar tą pačią dieną pirmadieniais–penktadieniais 9–13 val. ir 17–21 val.

Nemokamai pasitarti galima visais klausimais, susijusiais su vaikų ir šeimos psichologiniais sunkumais, rūpesčiais, tarpusavio santykiais, savijauta ir pan. Tuomet, kai tėvams ar vaikams sukyla stiprios emocijos ir sunku susivaldyti arba reikia palaikymo, norisi išsikalbėti, pasidalinti rūpesčiais. Taip pat jeigu kyla klausimų, kaip derėtų pasielgti konkrečioje situacijoje.

„Tėvų linija“ – Paramos vaikams centro įgyvendinamas projektas, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. 

Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt