^ Į viršų

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Čia tavo mintys taps idėjomis bei atradimais.

Informuojame

2019-11-12 (antradienis) gimnazijoje vyks Atvirų durų vakaras ir tėvų susirinkimai:
16.00-18.00 val. – Atvirų durų vakaras I-IV klasių tėvams. Susitikimai su dalykų mokytojais.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.00 val. – I-II klasių mokinių tėvų susirinkimas „Paauglystės iššūkiai. Kaip galime įvekti kartu?“. Aktų salė.
Po bendro susirinkimo I-II klasių mokinių tėvų susirinkimai klasėse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.00 val. III-IV klasių mokinių tėvų susirinkimai klasėse.
18.40 val. IV klasių mokinių tėvų susirinkimas „Dėl brandos egzaminų ir 2020 metų stojimo sąlygų“. Aktų salė

Informacija eksternams

Kontaktai:

Panevėžio miesto „Minties“ gimnazijos administracija
Kniaudiškių g. 40, tel. (8 45) 420635, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Rimvydienė

Savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus specialistė Minolė Petronytė-Kairienė, tel. (8 45) 501378.


Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2019–2020 mokslo metais gali teikti prašymus bazinės mokyklos vadovui. Šiais metais priimti ir registruoti eksternų prašymus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą pavesta Panevėžio „Minties“ gimnazijai. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje, kuri vyks balandžio 15 – birželio 19 dienomis. Egzaminų tvarkaraštis: pdf

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
  4. užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Prašymo forma pateikiama spausdinta (nesiųskite el.paštu): word

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Pinigus už egzaminus pervesti į sąskaitą LT 217300010002388400, mokėjimo paskirtis "už brandos egzaminus", mokėjimo kvito kopiją pridėti prie prašymo.

Buvę mokiniai, t. y. ankstesniųjų laidų abiturientai, turintys mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį mokymąsi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, prašymus laikyti brandos egzaminus turi pateikti mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui.

Primename, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėje mokykloje laikys tik tie kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje, eksternai, įsiregistravę egzaminus laikyti po lapkričio 24 dienos Kauno miesto bazinėje mokykloje.

Detaliau susipažinti su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, su dalykų brandos egzaminų programomis ir vykdymo instrukcijomis, galima internetinėje svetainėje: http://www.egzaminai.lt.

2019-09-02. Mokslo metų pradžios šventė

Rankose gėlės žiedas... žvalgomės vieni į kitus, pasidaliname šypsena, sklando vasaros įkvėpta gera nuotaika. Stipriau plaka pirmokų gimnazistų širdys. Ar pavyks rasti savęs vertą draugą? Ar maloni bus vadovo suburta klasės bendruomenė? Užtikrinta eisena į būrius traukia ketvirtokai. Šie metai jiems ypatingi, jie bus drąsūs lyg šeimininkai ir atkakliai sieks geriausių rezultatų. Lyg ir viskas kartojasi, sukasi laiko ratas, augame, keičiamės, susitinkame, sveikinamės... Rugsėjis... Mūsų gimnazijai jis jau 30-asis.

Viltingais 1989-aisiais, Baltijos kelio metais,  pradėjusi veikti mokykla šiandien Jus sveikina su 30-ąja Mokslo ir žinių diena.

Ieškoti nežinomos žemės

DSCN0113
Mokinių atostogoms prasidėjus, grupelė mūsų gimnazijos mokytojų, šiaurietiško vaikščiojimo entuziasčių, išsiruošėme į žygį po Kupiškį. Prie mūsų prisijungė ir mieste viešėjusi Jelena – viešnia iš Rusijos. Tarsi kokios nežinomos žemės ieškodamos, pabandėme paklajoti po šį žavų, žalią ir ramų regiono miestą, paieškoti įdomių idėjų, temų naujų mokslo metų įvairiems mokinių  projektams, integruotoms pamokoms, išvykoms bei skatinti visus žmones daugiau judėti, domėtis gimtuoju kraštu.  Juolab, kad Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Marius Mališauskas AINA TV laidoje „G.Šileikis kalbina“  pakvietė panevėžiečius apsilankyti šiame mieste ir išsivežti geras emocijas. Beje, pastaruoju metu Kupiškis vis dažniau skamba kaip  Panevėžio regiono vasaros kultūros ir sporto renginių centras. Mėgstame keliauti traukiniu, bet traukinys Kupiškio kryptimi važiuoja ne kasdien. Taigi, vieną birželio rytą sėdame į maršrutinį autobusą ir leidžiamės į trumpą viešnagę pas, anot vienos populiarios dainos,  gerus žmones – kupiškėnus.

Skaityti daugiau...

Akademiniai pasiekimai


50

Baigėsi 2018-2019 mokslo metai

Geriausiu rezultatu (pagal vidurkį) mokslo metus baigė
šis mokinių 50-tukas:  pdf

♥ Saulėtos vasaros visiems! Linksmų nuotykių ir draugų, naujų įspūdžių!
♥ Sėkmingo naujo starto abiturientams!

 


 

Skaityti daugiau...

Geros nuotaikos šaltinis - kelionė!

Birželio 7 dieną „Minties“ gimnazijos ateitininkai vyko į  edukacinę išvyką Anykščiuose. Aplankėme Angelų muziejų, Puntuką, dalyvavome edukacinėje programoje „Ebru“ (tapyba ant vandens), vaikščiojome Lajų taku, gėrėjomis vaizdingomis Anykščių apylinkėmis, kopėme į Laimės žiburį, pramogavome rogučių trasoje ir turėjome iškylą gamtoje.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gegužės 7 dieną nemaža dalis Ib, Ic, IIb klasių gimnazistų dalyvavo susitikime su rašytoja Ilona Ežerinyte, kuris vyko bibliotekoje „Žalioji pelėda“. Su malonumu klausėmės ištraukų iš knygų „Sutikti eidą“, „Verksnių klubas“, „Skiriama Rivai“ ir „Šunojaus diena“, kurias skaitė tiek mokiniai, tiek mokytojai, tiek renginyje dalyvavusi pati autorė. Didžioji dalis šių knygų yra skirtos paaugliams, todėl rašytoja kalbėjo apie žmogaus smegenis ir jų vystymąsi, savo gyvenimo pavyzdžiais iliustravo, kokių nesąmonių gali iškrėsti paaugliai brendimo laikotarpiu. Susitikimo pabaigoje įteikėme viešniai gimnazistų laiškus rašytojai, iliustracijas, gimnazijos moksleivių kūrybos knygelę.

Agnė Pašakarnytė, IIb klasė

Straipsnių peržiūrėjimai
1358192