Informuojame būsimus gimnazistus (I gimn. klasė)

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:
 • Priimtų į I gimnazijos klases mokinių sąrašus rasite atvykę į gimnaziją nuo 2022 m. liepos 12 dienos. Informaciją apie priimtus mokinius teikiama ir telefonu: 8 656 66578 (raštinė).
 • Detalūs klasių sąrašai bus skelbiami gimnazijos skelbimų lentoje nuo rugpjūčio 25 dienos.
  Taip pat informacija teikiama telefonu nuo rugpjūčio 16 dienos: 861677591 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Ivanauskienė
 • Mokymo(si) sutartį kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviesime sudaryti gimnazijos raštinėje rugpjūčio 22–30 dienomis
  nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Susipažinkite – sutarties tekstas.
 • Būsimų gimnazistų pirmasis sutikimas su klasių vadovais ir gimnazijos administracija vyks rugpjūčio 29 d. 12 val. gimnazijos aktų salėje.
 • Nepamiršk į pirmą susitikimą atsinešti 2 nuotraukas dokumentams (mokinio pažymėjimui ir asmens bylai).
 • Mokslo metų pradžios šventė vyks gimnazijos kiemelyje 2022 m. rugsėjo 1 d. Tikslus šventės laikas bus paskelbtas gimnazijos internetinėje svetainėje.
 • Rugsėjo 2, 5 dienomis I klasių gimnazistus kviesime į dienos stovyklą, kurioje galėsite artimiau susipažinti ir susidraugauti.
 • Visi gimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą (mėlynas švarkas su emblema). Mokyklinius švarkus, įsigyti galite UAB „Manovita“ Panevėžio filiale, Klaipėdos g. 36, Panevėžys, tel. 8 648991, https://www.uniformusiuvimas.lt/ . Dėl dėvėtų švarkų kreipkitės telefonu 8 656 66 522 (gimnazijos budėtoja).
 • Kviečiame susipažinti su siūlomu perskaityti literatūros kūrinių sąrašu, skirtu I gimnazijos klasei.

 

Gražios ir prasmingos vasaros. Iki susitikimo.
Administracija