Karjeros ugdymas (STEAM)

Kniaudiškių g. 40
LT-37119 Panevėžys

Autorius Inga Rulienė (admin)
Kategorija:

2019 mokslo metais buvo suorganizuota 19 išvykų ir 24 susitikimai su įvairių sričių specialistais, pristatančiais savo profesijas. Išvykų ir pokalbių metu buvo akcentuojama STEAM dalykų svarba renkantis savo profesijos kelią. I-IV klasių mokiniai  stebėjo, kaip moderniomis staklėmis pjaunama mediena, aiškinosi, kaip atliekami vandens, kraujo ir kiti  tyrimai,  diskutavo, kokią svarbą šiuolaikinėje pramonėje turi tikslieji mokslai. Taip pat buvo organizuotos paskaitos kitose erdvėse - Panevėžio mechatronikos centre, Panevėžio kolegijoje, VDU Žemės ūkio akademijoje, kurių metu buvo ugdomos STEAM dalykų kompetencijos.

2019 m. rugsėjo mėnesį buvo parengtos ir pradėtos įgyvendinti ugdymo karjerai turinio integravimo į gamtos, technologijų, informacinių technologijų ir menų mokslų dalykus rekomendacijos, skirtos pagrindiniam ugdymui.

2019-11-19 dieną vyko profesinio veiklinimo diena ir mokiniai galėjo rinktis įvairias veiklas. Ie klasės mokiniai dalyvavo robotikos centro „RoboLabas“ paskaitoje ir sužinojo apie naujausių technologijų galimybes, kompiuterinės grafikos programas, multimedijos kūrimo įrangą. Ib klasės mokiniai vyko į UAB „Stigma“, kurioje stebėjo, kaip įpurškimo būdu liejami plastmasės gaminiai. IIa klasės mokiniai lankėsi Verslo konsultaciniame centre. Į gimnaziją buvo pakviesti įvairūs pašnekovai ir gimnazistai dalyvavo susitikimuose,  kurių metu buvo supažindinti su vartojimo ir gamtos tausojimo procesais, su studijomis ir karjera gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse.

2019-06-07 dieną gimnazistai dalyvavo projekte „Šok į tėvų klumpes“. Šios dienos tikslas – pažinti tėvų profesijas, kurių studijoms reikalingi tiksliųjų  ir gamtos mokslų dalykai.  Buvo aplankyta 15 įstaigų: UAB „SIWOOD“, VIA „UNICA“, Šiaulių bankas, sveikatos biuras ir kt. Gimnazistai susipažino su įmonių veikla, darbo specifika, aplinka ir galėjo pasimatuoti inžinieriaus, operatoriaus, programuotojo, laboranto ir kitas profesijas.

Gimnazistai dalyvavo VDU Žemės ūkio akademijos kūrybinėse dirbtuvėse ir galėjo rinktis įvairias veiklas ir paskaitas, dalyvavo  ekspedicijoje su gamtininku S. Paltanavičiumi. Moksleiviai taip pat mokėsi kurti savo gėlyną, aiškinosi sveikos mitybos principus, logistikos dėsnius, kūrė bioverslo idėjas. Taip pat lankėsi Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje.

2019-03-14  vyko STEAM ir karjeros diena.  I klasių mokiniai klausėsi paskaitos apie mokomąsias mokinių bendroves ir generavo verslo idėjas, kurios buvo pristatytos renginio dalyviams. Išvykos į UAB „Aukštaitijos vandenys“ metu buvo diskutuojama apie vandens gavybą, jo svarbą, kokybę, valymo įrenginius. UAB „Rifas“ mokiniai susipažino su elektroninių sistemų gamyba laivams ir pramonei. Viso buvo aplankyta 14 Panevėžio miesto įmonių ir įstaigų.

„Minties“ gimnazistai visada aktyviai dalyvauja kraujo donorystės akcijose, tad mokiniams buvo organizuota išvyka į Nacionalinį kraujo centrą, kurios metu buvo supažindinti su neatlygintina kraujo donoryste ir aiškinosi apie medicinos biologo–klinikos laboranto darbo specifiką.